Consorci de Formació Professional d'Automoció

Catalunya va ser el territori de l’Estat espanyol amb una major penetració del cotxe elèctric durant el quart trimestre de 2019. Així ho indica el Baròmetre d’Electromobilitat d’ANFAC, Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions. Segons el mateix informe, Espanya és l’estat europeu de la zona amb una menor penetració del vehicle elèctric. La dinàmica és similar pel que fa a la disponibilitat de punts de recàrrega: Catalunya ocupa la primera posició a un Estat espanyol que se situa a la darrera plaça.

El Baròmetre d’Electromobilitat d’ANFAC analitza trimestralment l’evolució de la penetració del vehicle elèctric i el desenvolupament d’infraestructures de recàrrega a l’Estat espanyol. Aquest informe estableix un índex amb base 100 que varia en funció del compliment d’alguns criteris. Els criteris establerts són: que el vehicle elèctric tingui una quota de mercat del 10%, arribar a un 70% de penetració del vehicle pur respecte del vehicle electrificat, assolir un mínim de 3,3 punts de recàrrega per cada 1.000 persones en edat de conduir i que el 30% d’aquests siguin de càrrega ràpida o superràpida. Si un territori compleix tots aquests criteris, obté una valoració de 100.

El cotxe elèctric a Catalunya, impulsat pels punts de recàrrega

Catalunya ha estat la comunitat autònoma amb una major penetració del cotxe elèctric. Mentre que la mitjana espanyola se situa als 16,4 punts sobre 100, a Catalunya l’índex ha arribat als 23,4 punts. D’aquesta manera, se situa per davant d’Astúries (20,9) i Madrid (19,8). De fet, segons ANFAC Catalunya compta amb una valoració propera a països com França (23,5), Hongria (23,9) o Itàlia (24,4). Amb tot, Catalunya encara es troba per sota de la mitjana europea, establerta als 27,9 punts.

Índex de penetració del cotxe elèctric per comunitat autònoma. Imatge: ANFAC
Índex de penetració de l’electromobilitat per comunitat autònoma. Imatge: ANFAC

 

D’entre totes les comunitats autònomes, Catalunya ha estat la segona que ha experimentat un creixement més alt amb respecte del tercer trimestre de 2019. La seva valoració de 23,4 punts va superar en 1,5 l’obtinguda al període anterior (21,9). Només l’Aragó la va superar, amb un creixement de 2,2 punts. Aquest increment ha permès Catalunya escalar cap a la primera plaça que anteriorment ocupava Astúries.

El creixement de l’electromobilitat a Catalunya s’ha vist impulsat pels resultats a l’indicador de punts de recàrrega d’ANFAC. En aquest sentit, s’ha obtingut una valoració de 26,6 punts, xifra dos punts més gran que la del tercer trimestre de l’any anterior. De fet, aquesta valoració situa a Catalunya molt a prop de la mitjana europea, establerta als 27,3 punts.

Índex de desplegament de punts de recàrrega per país
Índex de desplegament de punts de recàrrega per país. Imatge: ANFAC

 

L’Estat espanyol ocupa la darrera posició pel que fa a l’electromobilitat

Segons el Baròmetre d’Electromobilitat d’ANFAC Espanya és l’estat europeu amb pitjor dades d’adopció del cotxe elèctric al quart trimestre de 2019. La seva valoració de 16,4 punts es troba 11,5 punts per darrere de la mitjana europea, situada als 27,9 punts. La mala situació de l’estat pel que fa a mobilitat ha estat causada pel lent creixement experimentat des del trimestre anterior. La mitjana europea de creixement va ser de tres punts, però a l’Estat aquest índex només es va incrementar en 0,3 punts.

Segons ANFAC, aquesta situació es deu a “l’escàs desenvolupament de les infraestructures, així com a la necessitat d’incrementar el ritme de les entregues dels vehicles en un entorn de caiguda general de les matriculacions”. L’associació de fabricants també esmenta el baix rendiment del Plan MOVES 2019 com a causa d’aquesta situació. Per ANFAC, el fracàs del Pla MOVES ve donat “per la seva posada en marxa de manera esgraonada en funció de la comunitat autònoma, i pel requisit obligatori d’entregar un vehicle de més de deu anys per poder accedir als ajuts”. De fet, fabricants com Nissan ja van posar en marxa iniciatives pròpies per tal de fer front a aquests factors.

Índex de penetració de l'electromobilitat per país
Índex de penetració de l’electromobilitat per país. Imatge: ANFAC

 

La situació és similar pel que fa a la valoració dels punts de recàrrega. Malgrat que Espanya ha crescut en 0,6 punts per situar-se als 16,7 punts, encara queda lluny de la mitjana europea, situada als 27,3 punts. En aquest sentit, ANFAC reclama “incentivar mesures d’ajuts que garanteixin la instal·lació d’una xarxa de punts de recàrrega pública i eficient”. Per tal d’assolir aquests objectius, ANFAC reclama l’enregistrament i l’estandardització dels punts de recàrrega. D’altra banda, sol·liciten un servei de roaming per poder carregar el cotxe elèctric per tot Europa sense traves. Finalment, es fa èmfasi a la necessitat de “revisar l’estructura de peatges d’accés a l’energia elèctrica, ajuts directes a la instal·lació de punts (públics i privats) i la simplificació dels tràmits administratius”.