Consorci de Formació Professional d'Automoció

El conveni col·lectiu d’oficines i despatxos de Catalunya és el d’aplicació al Consorci de Formació Professional d’Automoció en tot allò que no sigui contrari a la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de personal.

Conveni d’oficines i despatxos.

Maria Teresa Casanovas i Archs (Directora del Consorci de Formació Professional d’Automoció).

Actualment, la plantilla del Consorci de Formació Professional d’Automoció és de 2 persones (Direcció i Secretaria).

Actualment, el Consorci de Formació Professional d’Automoció no gestiona cap convocatòria.

Actualment, el Consorci de Formació Professional d’Automoció no té representació sindical.