Consorci de Formació Professional d'Automoció

El Consorci està adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement a través de la Direcció General d’Indústria (Decret 282/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d’Empresa i Coneixement) i té la seva seu social al carrer Manuel Gallardo s/n de Martorell.

El Consorci de Formació Professional d’Automoció està integrat pels membres següents:

  • La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Presidència de Govern, el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament d’Ensenyament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • L’Ajuntament de Martorell.
  • El Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC).