El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) és una associació sense ànim de lucre, oberta a les empreses vinculades al sector de l’automoció amb seu a Catalunya i que tinguin activitat d’R+D+I.

El 20 de juliol de 2102, en presència del President de la Generalitat, es signa un protocol entre el Conseller d’Empresa i Ocupació, l’alcalde de Martorell i representants de SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA en el qual s’especifica que les empreses del sector de l’automoció constituiran una entitat que pugui actuar com a clúster d’automoció. L’any 2013 es crea el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) i l’any 2015 l’acord entre aquesta entitat i la Generalitat de Catalunya es consolida amb la creació del Consorci de Formació Professional d’Automoció en el qual el CIAC està representat com a membre de ple dret.

El CIAC no té dotació econòmica pública i es finança mitjançant les aportacions de les empreses associades. Des del moment de la seva constitució i fins a l’actualitat, més de 190 empreses vinculades al sector s’han adherit al clúster de l’automoció català. Aquest conjunt d’empreses factura una xifra superior als 20.000 milions d’euros i dona ocupació a més de 40.000 persones.

El propòsit principal de l’associació és reforçar la competitivitat de la indústria de l’automòbil com a motor de l’economia catalana. Per aconseguir-ho, s’ha dissenyat un pla estratègic amb una sèrie d’objectius a curt, mitjà i llarg termini, que en garanteixen el desenvolupament en el nou marc industrial global.