Consorci de Formació Professional d'Automoció

Vista panoràmica del Centre de Formació Professional d'Automoció (CFPA)

El Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de Martorell constitueix la seu del Consorci de Formació Professional d’Automoció. Aquestes instal·lacions, adscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, tenen com a objectiu desenvolupar l’ocupació laboral en el sector de l’automoció a Catalunya. Per això, el CFPA de Martorell impulsa la millora de la qualificació dels treballadors del sector. A més, el Centre de Formació Professional d’Automoció augmenta la competitivitat de les empreses relacionades amb el sector de l’automoció (Decret 164/2014, de 16 de desembre).

El Centre de Formació Professional d’Automoció té una superfície superior als 10.000 m². A més, està equipat amb 34 aules, un taller multidisciplinari de 2.300 m² i una biblioteca. Aquestes instal·lacions ofereixen una àmplia oferta formativa en múltiples àrees professionals del sector de l’automoció.

Aquesta oferta formativa respon a les necessitats específiques de tots els agents socials que integren l’automoció catalana. Per això, el CFPA ofereix cursos de certificats de professionalitat, de catàleg i de disseny propi. Així, amb aquestes tres modalitats formatives es busca donar resposta a les necessitats de l’automoció, una indústria clau per l’economia catalana. Tota la formació impartida en el CFPA de Martorell té continguts teòrics i pràctics que ajuden a reproduir entorns reals de l’àmbit professional.

Centre de Formació Professional d’Automoció, unes instal·lacions que busquen l’excel·lència

 Centre de Formació Professional d'Automoció (CFPA)

El Centre de Formació Professional d’Automoció compta amb totes les instal·lacions i eines necessàries per a ser una referència en el sector l’automoció, la mobilitat i les seves indústries auxiliars. El 9 d’abril de 2019, es va acordar mitjançant Acord de Govern que el CFPA de Martorell sigui un centre integrat. Així doncs, aquestes instal·lacions oferiran formació de títols i certificats professionals, formació continua certificada, ocupacional i de demanda per les empreses del sector. Per tal de garantir aquests objectius, està previst que el dia 1 de març de 2021 s’iniciï un procés de licitació per resoldre la gestió integral del centre. Aquest procés de licitació serà dut a terme pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Prèviament a l’inici de la licitació, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del SOC, ha obert un període de consultes amb l’automoció catalana. La finalitat d’aquesta consulta és la de poder dissenyar un procés de licitació que vagi en consonància amb les necessitats específiques dels agents del sector. Així, aquesta mesura permetrà establir conjuntament les condicions i criteris per la gestió del Centre de Formació Professional d’Automoció.

La consulta preliminar al mercat es durà a terme de conformitat amb l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Localització i informació de contacte

Direcció

C/ Manuel Granado, s/n

08760 Martorell

Horari

De 8:00 h a 22:00 h

Com arribar-hi

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Parada de Martorell
Autobús L1 La Vila-Hospital Sagrat Cor 3a parada – Polígon Seat (passa cada hora a l’hora i cinc minuts aproximadament)

Telèfon

93 882 83 47

Correu electrònic

cfpacmartorell@gencat.cat

Formulari de contacte

En cas que necessitis més informació, omple el següent formulari per posar-te en contacte amb el Consorci de Formació Professional d’Automoció.