Consorci de Formació Professional d'Automoció

L’Ajuntament de Martorell a través del seu Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner conjuntament amb el Consorci de Formació Professional d’Automoció i la col·laboració del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC), han aconseguit formar part de les 17 iniciatives seleccionades de tota Catalunya que configuren la XARXA PRIMER per impulsar el programa PRIMER de Preacceleració per coordinar projectes emprenedors territorials d’alta especialització impulsant la 1a edició de “ACCELERA MARTORELL: Solucions innovadores de la indústria 4.0 en el sector de l’automoció”.

El programa Catalunya Emprèn, impulsat per la Generalitat de Catalunya, ha iniciat la Xarxa Primer per coordinar projectes emprenedors territorials d’alta especialització. Aquesta iniciativa s’emmarca en el programa PRIMER de Preacceleració que vol estimular una emprenedoria d’empreses que des del primer moment volen créixer basant-se en la innovació i la tecnologia.

La iniciativa dona molta importància a l’especialització tant temàtica (l’activitat de la futura empresa) com territorial (les ubicacions). Amb tot, el programa Primer de Preacceleració ha cercat complementar el foment d’una emprenedoria més generalista i de gran abast, representada per la Xarxa Emprèn, amb un enfocament més específic que aposti per l’alt valor afegit.

El projecte seleccionat de l’Ajuntament de Martorell s’emmarca en el sector de l’automoció, clau per la indústria catalana i per la zona del Baix Llobregat. Alguns dels reptes que s’han proposat per aquest programa són cabdals, ja que d’una manera transversal intenten trobar noves solucions en els àmbits relacionats com la logística, embalatges, o els components. Alguns dels fabricants d’automòbils instal·lats a Catalunya com SEAT i NISSAN, comparteixen aquestes necessitats. El seu tret diferencial és l’alt component tecnològic i innovador que ha aportat a l’emprenedor/a un nivell de competitivitat en el mercat que pot fer únic el seu producte i/o servei.

Ens trobem en un moment clau pel desenvolupament de les noves tecnologies relacionades amb l’automació on la incorporació de la indústria 4.0 és ja una realitat. Però també, i de manera molt directa, en aquelles tecnologies que tenen a veure amb els processos productius i en la millora constant de les nostres empreses. Per això l’interès per valorar el moment i determinar les necessitats sobre les quals ha pilotat aquest projecte.

L’experiència de l’Ajuntament de Martorell en l’àmbit de les noves oportunitats en el sector de l’automoció consisteix en el suport, assessorament i consolidació de les empreses del viver que tenen l’activitat en el sector, com el cas de l’empresa ON CONTROL que és una enginyeria d’automatització industrial i control de processos especialitzada en el sector de l’automoció i el sector life science i INNOVAE empresa tecnològica que desenvolupa solucions basades en la realitat augmentada i realitat virtual que col·labora amb SEAT.

Destaquem també la col·laboració amb programes de l’Innobaix (Agència d’Innovació del Baix Llobregat) com l’Innobus que apropa els universitaris al teixit empresarial mitjançant els reptes que aquestes llencen, aplicant solucions innovadores en els seus processos en l’àmbit de la indústria 4.0: impressió 3 D, eficiència energètica, i d’altres tecnologies.

Com a membre, juntament amb el CIAC, del Consorci de Formació Professional d’Automoció ha aportat informació de primera mà de més de 200 entitats del sector industrial de l’automoció a Catalunya, majoritàriament ubicades a la zona del Baix Llobregat Nord, de les quals el 20% són enginyeries i consultores especialitzades en el sector de l’automoció. L’accés a aquestes empreses fa que pugui conèixer de primera mà les necessitats i reptes de la indústria de l’automoció.

En aquest projecte hi participen diferents actors.

Per una banda el Consorci de Formació Professional d’Automoció. En aquest Consorci hi estan integrats com a membres:

  • La Generalitat de Catalunya
  • L’Ajuntament de Martorell
  • El Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya.

El Consorci té com principal objectiu l’impuls i el desenvolupament professional i de les empreses de l’automoció en l’àmbit de la formació. Així mateix, i entre altres objectius, té com a finalitat contribuir a la formació i a la qualificació dels professionals, i al desenvolupament de les empreses de l’automoció i altres sectors relacionats. Un dels objectius comuns és detectar i determinar les tendències dels nous perfils professionals i laborals, i impulsar actuacions per reforçar els vincles entre els sistemes formatiu i productiu, i és en aquesta línia d’actuació on la col·laboració amb la preacceleradora pot afavorir projectes empresarials emmarcats en algun dels reptes senyalats en el projecte, i sempre en l’àmbit d’especialització del sector de l’automoció.

Per altra, el CIAC, que compta amb més de 200 socis què permeten experimentar i tutelar les propostes fetes.

Una de les palanques més importants, són els recents acords del CIAC amb diferents universitats per desenvolupar el Grau d’Enginyeria de l’Automoció que s’han incitat aquest curs 2017-2018, i que són la palanca principal del nostre projecte.

Aquests Graus universitaris són el fruit de les demandes llargament manifestades pel sector, per disposar d’una formació específica que doni respostes als canvis tecnològics i a una major i millor adaptabilitat dels nous enginyers a les nostres empreses.

El CIAC disposa de convenis per aquests graus amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat de Vic (UVIC) i Universitat del Mediterrani. Aquest any acadèmic 2017/18 s’han començat els graus d’automoció a la UPC de Manresa i a la UVIC, generant perfils propensos a voler assumir els reptes plantejats.

La 1a edició de la preacceleradora “ACCELERA MARTORELL”, presentat per l’Ajuntament de Martorell per impulsar “Solucions innovadores de la indústria 4.0 en el sector de l’automoció”, ha estat un programa formatiu especialitzat totalment subvencionat de 150 hores de formació (105 hores formació tecnològica especialitzada i 45 hores formació empresarial), i 100 hores de tutories amb mentors.

El programa s’ha adreçat a participants amb els següents perfils:

  • Titulats en Cicles Formatius de Grau Superior electromecànica de vehicles
  • Titulats o estudiants de Graus Universitaris d’enginyeria
  • Professionals d’empreses i emprenedors/res interessats en el sector de l’automoció  

Els participants durant el transcurs del programa han rebut formació especialitzada dins el sector de l’automoció a través dels següents reptes relacionats amb la Indústria 4.0:

  • ROBÒTICA
  • SENSORS
  • FABRICACIÓ ADDITIVA
  • BIG DATA

Les sessions formatives i mentorings s’han realitzat al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l’Ajuntament de Martorell i al Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (CFPA) adscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya, on es disposem d’unes instal·lacions de primer ordre tecnològic, amb més de 10.000 m/2 d’equipaments i 40 aules, per poder realitzar formació teòrica – practica.

Els participants han hagut de desenvolupar la solució a un dels reptes seleccionats amb l’objectiu d’adquirir habilitats i coneixements necessaris per posar en marxa aquestes iniciatives empresarials.

El millor projecte desenvolupat durant el curs ha rebut un premi econòmic i els projectes constituïts gaudiran d’1 any d’allotjament gratuït al Coworking Molí Empresa.

El programa es va iniciar el 2 d’octubre amb un acte de presentació al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l’Ajuntament de Martorell i va concloure el 20 de desembre amb el lliurament d’un premi de 2.000 euros al millor projecte. El projecte guanyador ha estat “Test de fissures en automòbils mitjançant mètodes no invasius (Test amb ultrasons)” creat per Fernando Ferrer Ribas.

Per a l’any 2019 s’espera poder repetir l’experiència amb un abast temporal més adient per al desenvolupament dels reptes plantejats.