Consorci de Formació Professional d'Automoció

Plans i programes generals i sectorials

Actualment, el Consorci de Formació Professional d’Automoció no està subjecte a cap tipus de pla o programa general i / o sectorial