Consorci de Formació Professional d'Automoció

Els pressupostos del Consorci

Subvencions i ajuts

Actualment, el Consorci de Formació Professional d’Automoció no gestiona cap tipus de subvenció o ajut.