Consorci de Formació Professional d'Automoció

Estudi realitzat pel Departament d’Empresa i Coneixement sobre l’impacte que en els propers anys tindrà la implementació de la Indústria 4.0 en el teixit empresarial de Catalunya, especialment en els sectors industrials.