Consorci de Formació Professional d'Automoció

El Consorci de Formació Professional d’Automoció

Benvinguts al web del Consorci de Formació Professional d’Automoció, una entitat de dret públic i de caràcter associatiu que té com a finalitat contribuir a la formació i a la qualificació dels professionals, i al desenvolupament de les empreses de l’automoció i altres sectors relacionats.

El repte principal del Consorci es potenciar la formació dels perfils professionals necessaris pel sector de l’automoció com a motor de creixement i de competitivitat de l’economia catalana. En aquest context, la formació i la innovació esdevenen eines bàsiques per configurar el futur del sector.

El Consorci vetlla perquè l’oferta formativa del sector estigui constituïda per una cartera amb propostes de qualitat, en línia amb els requeriments i necessitats del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya.

De la mateixa manera, treballa per detectar i determinar les tendències dels nous perfils professionals i tècnics , per impulsar actuacions per reforçar els vincles entre els sistemes formatiu i productiu, i per promoure nous projectes d’innovació relacionats amb l’activitat del sector.

En aquesta web trobareu informació de totes les activitats que realitza el Consorci, de les col·laboracions que manté amb els diferents actors del sector i de les novetats relacionades amb el mon de l’automoció a Catalunya i al mon.

Sra. M. Teresa Casanovas
Directora.