Consorci de Formació Professional d'Automoció

El Consorci de Formació Professional d’Automoció estableix relacions amb altres entitats públiques o privades amb la finalitat contribuir al desenvolupament del sector, ja sigui amb la formació i qualificació dels professionals, com amb el suport al desenvolupament de les empreses de l’automoció i altres sectors relacionats.

Aquestes relacions es vinculen mitjançant la signatura de convenis de caràcter col·laboratiu–associatiu, sense que aquest fet determini cap vincle consorcial ni la consideració d’entitat consorciada.

Acords del Consorci de Formació Professional d’Automoció

El Consorci de Formació Professional d’Automoció  participa en el Pla estratègic integral de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció 2020-2025, pilotat des de la Direcció General d’Indústria. L’objectiu d’aquest Pla és dissenyar conjuntament amb el Clúster de la Indústria de la Automoció, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i altres departaments de la Generalitat, les línies estratègiques que han de servir per enfortir la competitivitat de la indústria de la mobilitat i l’automoció. 

Així mateix participa en el Programa de xoc per a la reactivació de l’activitat industrial en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria. Aquest programa consta de dos blocs, uns dels quals estarà format per mesures per a l’impuls del sector de la mobilitat i l’automoció.

CONVENI DE DONACIÓ DE VEHICLES AMB FINALITATS DIDÀCTIQUES ENTRE SEAT, S.A. I EL CONSORCI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ

L’any 2018, el Consorci i SEAT, S.A. han signat un conveni donació de vehicles destinats a ser utilitzats com a material didàctic de pràctiques.

El Consorci com a instrument per a promoure la formació, qualificació i innovació del sector de l’Automoció vetlla per a que les activitats formatives dirigides al sector disposin de les condicions òptimes en quant a material didàctic necessari per desenvolupar una formació de qualitat i el més relacionada amb el lloc de treball real.

Per aquest motiu va sol·licitar a SEAT, S.A. la cessió de cotxes amb la finalitat de que puguin ser utilitzats com a material didàctic en la formació que es desenvolupi per al sector de l’Automoció.

El conveni s’ha signat per la directora com a representant del Consorci, segons determina l’article 18, apartat j) dels estatuts i pel senyor Ramon Paredes Sánchez-Collado en representació de SEAT SA, com a Vicepresident Executiu de Relacions Governamentals i Institucionals.

Part d’aquests vehicles s’han posat a disposició de diversos cursos que ha realitzat el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya al Centre de Formació Professional d’Automoció.