El Consorci de Formació Professional d’Automoció (a partir d’ara Consorci) promou un projecte formatiu pilot en col·laboració amb el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) i Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya per crear un nou itinerari formatiu anomenat Programa de Futur Digital de l’Automoció: Tendències disruptives del sector (PFDA). L’objectiu d’aquesta iniciativa serà desenvolupar nous itineraris de perfils professionals, relacionats amb la Indústria 4.0 al sector de l’automoció.

El Programa de Futur Digital de l’Automoció: Tendències disruptives del sector estarà format per sis mòduls formatius relacionats amb la Indústria 4.0. Aquest programa combinarà l’aprenentatge autònom online amb sessions pràctiques presencials. Amb un enfocament principalment pràctic, la formació estarà orientada a operaris i tècnics d’empreses del sector de l’automoció. Aquest programa pilot està 100% subvencionat pel Consorci de Formació Professional d’Automoció i no té cap cost pels participants.

T’agradaria liderar la transformació de l’automoció cap a la Indústria 4.0?

Detalls del Programa de Futur Digital de l’Automoció: Tendències disruptives del sector (PFDA)

El Programa de Futur Digital de l’Automoció: Tendències disruptives del sector (PFDA) és un itinerari de trenta-una setmanes de durada, amb una dedicació aproximada per alumne de 6 hores setmanals. Estarà organitzat en sis mòduls temàtics, cadascun d’ells relacionat amb la Indústria 4.0.

La formació tindrà una modalitat Blended Online: combinarà l’autoformació tutoritzada amb sessions síncrones en línia i sessions presencials. L’autoformació suposarà el principal gruix del programa. En aquest tram, els alumnes rebran un seguiment i dinamització proper per part d’un equip de tutors especialitzats en els mòduls temàtics de l’itinerari. Paral·lelament, es portaran a terme activitats transversals al programa. Per exemple, espais d’idees, fòrums o un diari d’aprenentatge. Aquests programes complementaris contribuiran a potenciar les competències claus necessàries per a la formació dels estudiants.

Mòduls

Així doncs, el Programa de Futur Digital de l’Automoció: Tendències disruptives del sector estarà estructurat en sis grans mòduls formatius. En aquests mòduls, l’alumnat obtindrà coneixement sobre les principals tendències i tecnologies que conformen la Indústria 4.0. També aprendran les competències claus per assolir la seva transformació en els professionals que l’automoció necessitarà tant en el present com en el futur.

Els mòduls s’estructuren de la següent manera:

Objectiu

Conèixer els elements tecnològics que poden ajudar a la descarbonització i transició verda del sector, així com els nous  reptes lligats a  l’economia circular vinculats a les noves tecnologies de propulsió.

Competència

Competència tècnica. Comprensió tecnològica pràctica i aplicada.

Conceptes formatius

 • Impacte ambiental
 • Energia: generació renovable i eficiència
 • Noves infraestructures de subministrament pels nous sistemes de propulsió
 • Nous patrons de mobilitat (mobility as a service):
  • La tecnologia del cotxe connectat i autònom
  • La mobilitat, com a servei i com a nou model de negoci
 • Fi de vida del vehicle
 • Eficiència energètica
 • Nous perfils professionals vinculats a les noves tendències

Objectiu

Conèixer l’aplicabilitat de la intel·ligència artificial i la tecnologia de dades, tant del producte com de totes les àrees de la cadena de producció, logística, vendes i nous productes, així com el nou concepte de vehicle connectat.

Competència

Competència tècnica. Fonaments de les TIC. Comprensió tecnològica pràctica i aplicada.

Conceptes formatius

 • L’explosió de la generació de dades
 • Big data i tecnologia de dades
 • Infraestructures i algoritmes per a la Big Data
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • Intel·ligència Artificial i els algoritmes que s’hi implanten
 • Machine learning
 • Aplicacions de la
 • Intel·ligència Artificial
 • Manteniment predictiu de producte i procés

Objectiu

Enfocar l’usuari al centre i conèixer les tecnologies que impacten en l’evolució de nous productes, com el cotxe connectat i autònom, i els nous models de negoci i economia circular, fruit de la nova mobilitat.

Competència

Competència tècnica. Comprensió tecnològica pràctica i aplicada.

Conceptes formatius

 • Mega tendències que impacten en el concepte del vehicle
 • Sistemes de propulsió actuals i futurs, com impacta al disseny del vehicle, vehicle de combustió versus altres fonts de propulsió.
 • Noves funcions del vehicle i com impacte en el disseny
 • Vehicle elèctric: Arquitectura del vehicle elèctric i híbrid, Bateries, Tecnologia de motors
 • Tendències en disseny estètic i ús: l’usuari, al centre del servei

Objectiu

Conèixer l’ús, i les característiques dels nous materials: més lleugers, més resistents, més sostenibles que tenen un impacte en el vehicle més positiu i com impacten el concepte del vehicle i els seus processos de transformació.

Competència

Competència tècnica. Comprensió tecnològica pràctica i aplicada.

Conceptes formatius

 • Identificació dels nous materials avançats i els seus processos de transformació
 • Principals aplicacions als vehicles, xassís, carrosseria, acabats
 • Hibridació de materials, unions dissimilars
 • Nous materials bio
 • Nous processos de manufactura
 • Reciclatge i reparació

Objectiu

Conèixer els habilitadors tecnològics que impacten en la manufactura avançada (indústria 4.0) i distribució connectada (logística 4.0), optimitzant els seus processos de producció i distribució.

Competència

Competència tècnica. Fonaments de les TIC. Comprensió tecnològica pràctica i aplicada.

Conceptes formatius

 • Identificació dels nous materials avançats i els seus processos de transformació
 • Smart Factory
 • Sistemes ciberfísics
 • Fonaments de la sensòrica i embeded systems
 • Industrial IoT
 • Ciberseguretat industrial
 • Integració de tecnologies
 • Tecnologies cloud
 • Simulació avançada
 • Impressió 3D
 • Sistemes de suport a la captació (visió artificial)
 • Sistemes d’assistència a la manufactura (RA/RV)
 • Robòtica industrial, autònoma i cognitiva
 • Dispositius de suport a la manufactura i al treballador

Objectiu

Conèixer els elements tecnològics que poden ajudar a la descarbonització i transició verda del sector, així com els nous reptes lligats a l’economia circular vinculats a les noves tecnologies de propulsió.

Competència

Competència tècnica. Comprensió tecnològica pràctica i aplicada.

Conceptes formatius

 • Impacte ambiental
 • Energia: generació renovable i eficiència
 • Noves infraestructura de subministrament pels nous sistemes de propulsió
 • Nous patrons de mobilitat (mobility as a service)
 • La tecnologia del cotxe connectat i autònom
 • La mobilitat, com a servei i com a nou model de negoci
 • Fi de vida del vehicle
 • Eficiència energètica
 • Nous perfils professionals vinculats a les noves tendències

Conceptualització i objectius del projecte

Aquest projecte neix de les conclusions extretes de l’estudi Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya. L’estudi va ser impulsat pel Consorci de Formació Professional d’Automoció per tal de detectar els nous perfils professionals que marcaran l’adaptació de l’automoció als nous requeriments establerts per la Indústria 4.0. L’estudi també analitza l’actual oferta formativa existent a Catalunya per detectar quines són les mancances que impedeixen a l’automoció catalana comptar amb aquests nous perfils professionals.

Aquest programa pilot ha estat especialment dissenyat per cobrir les necessitats detectades a l’esmentat estudi. La seva finalitat serà la de formar treballadors i treballadores adaptades als requeriments establerts per la Indústria 4.0. Per tal de garantir l’èxit d’aquest projecte, s’han definit els següents objectius:

 • Dissenyar i impartir un programa pilot centrat en les noves tendències disruptives tecnològiques del sector automoció.
 • Acompanyar a les empreses de la indústria automobilística en el seu procés d’adaptació i transformació digital.
 • Transformar competencialment i actitudinalment els participants del grup pilot.
 • Fomentar el lideratge digital intern: empoderament tecnològic i professional.
 • Tenir els recursos humans formats, com motor de canvi, per poder fer la transició cap a una indústria més digital i sostenible.
 • Desenvolupar nous itineraris de perfils professionals relacionats amb la indústria 4.0 al sector de l’automoció, per donar resposta als resultats obtinguts a l’Estudi de Perfils Professionals sobre necessitats formatives del sector en l’àmbit de la indústria 4.0.

El CIAC s’encarregarà de la difusió del projecte i la captació dels alumnes

Tant Eurecat com el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya tindran un paper actiu i fonamental en l’execució d’aquest projecte pilot. Pel que respecta al CIAC, una de les seves responsabilitats serà la d’establir els criteris de selecció dels participants del projecte. Principalment, aquests criteris giraran entorn la motivació dels candidats per participar-hi, a més de la seva adequació als perfils professionals als quals s’adreça el programa.

A més, el CIAC també serà el responsable de la comunicació i difusió del programa. Per això, podeu informar-vos sobre totes les novetats referents a aquest projecte pilot als seus canals de comunicació oficial: el seu lloc web i els seus perfils de LinkedIn i Twitter. Addicionalment, es publicaran continguts relacionats amb el projecte tant en aquest lloc web com a la pàgina oficial d’Eurecat.

Pots trobar més informació sobre el projecte al lloc web del CIAC

Eurecat dissenyarà els continguts i impartirà els coneixements als alumnes

Pel que respecta a Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya, les seves responsabilitats estaran relacionades amb el disseny dels itineraris formatius que conformen el programa. A més, Eurecat s’encarregarà d’impartir els continguts i supervisar l’aprenentatge dels alumnes, així com el disseny de les activitats complementàries als mòduls formatius.

Vols més informació sobre el programa Futur Digital de l’Automoció: Tendències disruptives del Sector?