Consorci de Formació Professional d'Automoció

La creació del Consorci se suma al conjunt d’accions previstes per la Generalitat en el seu pla de promoció de l’automoció com un dels pilars per al creixement i la competitivitat de l’economia catalana.

En aquest context de canvi de model econòmic, la formació especialitzada és un element clau per a la creació d’ocupació de qualitat en les competències que requereixen els nous perfils professionals.

És amb aquesta finalitat de poder instar la cooperació de totes les administracions i les entitats implicades que s’ha creat el Consorci de Formació Professional d’Automoció perquè pugui contribuir al desenvolupament dels professionals, de les empreses de l’automoció i d’altres sectors relacionats a Catalunya.