La creació del Consorci se suma al conjunt d’accions previstes per la Generalitat en el seu pla de promoció de l’automoció com un dels pilars per al creixement i la competitivitat de l’economia catalana.

En aquest context de canvi de model econòmic, la formació especialitzada és un element clau per a la creació d’ocupació de qualitat en les competències que requereixen els nous perfils professionals.

És amb aquesta finalitat de poder instar la cooperació de totes les administracions i les entitats implicades que s’ha creat el Consorci de Formació Professional d’Automoció perquè pugui contribuir al desenvolupament dels professionals, de les empreses de l’automoció i d’altres sectors relacionats a Catalunya.

Close Menu