Consorci de Formació Professional d'Automoció

Convenis amb efectes econòmics del Consorci de Formació Professional d’Automoció 2020

Contractes

Convenis

El Consorci de Formació Professional d’Automoció es pot relacionar amb altres entitats públiques o privades, amb les quals es pot vincular mitjançant la signatura de convenis de caràcter col·laboratiu–associatiu, sense que aquest fet determini cap vincle consorcial ni la consideració d’entitat consorciada.

Convenis 2020-2022

Per al període 2020-2022, el Consorci de Formació Professional d’Automoció ha establert els següents convenis de caràcter col·laboratiu-associatiu.

Convenis 2021-2023

Per al període 2021-2023, el Consorci de Formació Professional d’Automoció ha establert els següents convenis de caràcter col·laboratiu-associatiu.