Consorci de Formació Professional d'Automoció

La Secretaria d’Universitats, amb la col·laboració del Consorci de Formació Professional d’Automoció, promouen un projecte de formació superior amb el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) i CARNET, a través de la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC). També hi participa el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC). L’objectiu d’aquesta iniciativa serà el disseny de dos mòduls de formació superior en l’àmbit de l’automoció i la mobilitat del futur. Així, el projecte permetrà ampliar l’oferta de programes en aquest segment formatiu, fomentant així l’aparició dels nous perfils professionals vinculats a la Indústria 4.0.

Mitjançant aquest projecte, es proposa la creació de 13 mòduls de formació superior relacionats amb l’enginyeria i la producció industrial. Estaran orientats a graduats i graduades universitàries, a més de persones amb formació professional i experiència contrastada en aquests àmbits. Aquests programes seran de durada curta i mitjana, d’entre 80 i 600 hores (4 – 30 ECTS). Els nous incorporen noves competències sobre els principals vectors de canvi (drivers of change) per evolucionar cap a la Indústria 4.0. A més, s’exploraran les noves tecnologies que tindran un paper fonamental en aquesta transformació.

Podràs formar-te en les noves tendències de la Indústria 4.0

D’aquests 13 mòduls, 9 pertanyeran a l’àmbit de l’enginyeria. Els altres 4, doncs, estaran relacionats amb el camp del coneixement de la producció industrial i se centraran en els drivers of change de la Indústria 4.0: Automatització, Digitalització, Connectivitat, Clima & Medi ambient, Mobilitat com a Servei, Transport intel·ligent i Globalització.

Els drivers of change de la Indústria 4.0