Consorci de Formació Professional d'Automoció

L’afiliació en activitats d’alt contingut tecnològic va créixer un 2,5% durant l’any 2019. Així ho mostra un informe fet per l’Observatori del Treball i Model Productiu del  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Segons aquest estudi, les activitats d’alt contingut tecnològic acumulaven 280.436 afiliacions a Catalunya el desembre de 2019. Aquesta xifra va suposar un 8,4% de les afiliacions catalanes, 3.430.796 en total. Els bons resultats generals, però, contrasten amb les dades del sector de l’automoció. A la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs l’ocupació va caure un 2,1% amb 865 menys respecte de l’any anterior.

Tanmateix, gràcies als bons resultats generals del 2019, les activitats d’alt contingut tecnològic creixen un 2,5% i registren 6.986 afiliacions més que a l’any anterior. Així doncs, l’ocupació en aquest sector econòmic va aconseguir tancar l’any de manera positiva després de sis mesos consecutius registrant pèrdues. Aquest increment va ser superior al del total de l’ocupació a Catalunya. L’any 2019, aquesta va créixer un 1,8% amb 60.284 nous afiliats. Per tant, els resultats de les activitats d’alt contingut tecnològic van estar un 0,7% per sobre de la mitjana del territori català.

L’Observatori del Treball i Model Productiu divideix les activitats d’alt contingut tecnològic en tres categories: els serveis de tecnologia alta o punta, els sectors industrials de tecnologia alta i els sectors industrials de tecnologia mitjana alta.

Gràfic que mostra la variació anual de l'afiliació a activitats d'alt contingut tecnològic
Els serveis de tecnologia alta o punta van ser el grup amb un major creixement anual. Imatge: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social

 

L’ocupació a activitats d’alt contingut tecnològic creix més al sector serveis

D’aquestes tres divisions, els serveis de tecnologia alta o punta van obtenir els millors resultats. Aquesta branca inclou àmbits com les telecomunicacions, les tecnologies de la informació o la programació i edició de continguts audiovisuals.

En total, l’any 2019 l’ocupació en aquest sector va créixer un 6,2% amb 7.623 nous afiliats. A més, és el grup que representa un percentatge més alt del total de l’ocupació a Catalunya, amb 130.796 afiliats que suposen un 3,8% del total.

Dins d’aquest sector, les activitats concretes que van tenir un major creixement a l’ocupació varen ser les activitats cinematogràfiques, vídeo i de programes televisió (+9,2% i 691 afiliats més) i els serveis de tecnologies de la informació (+8,9% i 6.135 afiliats més).

L’ocupació baixa a l’automoció i al sector industrial en general

D’altra banda, l’ocupació no va obtenir tan bons resultats als sectors industrials. Als sectors industrials de tecnologia alta, es van enregistrar 31.850 afiliats, 268 més que l’any anterior. Aquesta xifra suposa un creixement del 0,8%, molt inferior al 6,2% del sector serveis.

En aquest grup s’inclouen activitats com les indústries químiques, farmacèutiques o del sector de l’automoció. Tot i el creixement que van experimentar aquest tipus d’indústries, el sector de l’automòbil va perdre afiliats durant l’any 2019. La indústria de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs va comptar amb 39.985 afiliats. Aquesta xifra és un 2,1% inferior a la de l’any anterior, en el qual es van comptabilitzar 865 afiliats més.

Si les xifres no són del tot bones als sectors industrials de tecnologia alta, encara ho són menys als sectors industrials de tecnologia mitjana alta. En aquest àmbit, la quantitat d’afiliats va reduir-se en un 0,7%. En total, es van comptabilitzar 124.776 treballadors, 905 menys que el desembre de 2018. En total, el conjunt del sector industrial va perdre un 0,1% de l’afiliació total l’any 2019.