Consorci de Formació Professional d'Automoció

Els nous fons d'inversions industrials són una iniciativa emmarcada al Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025
Els nous fons d’inversions industrials són una iniciativa emmarcada al Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025

El Departament d’Empresa i Treball ha activat un fons d’inversions industrials estratègiques de 20 milions d’euros. D’aquesta suma, 9 milions es destinaran de manera urgent per subvencionar actuacions de reindustrialització i nous projectes d’inversió del sector industrial. Es tracta, doncs, de la primera de les tres actuacions immediates emmarcades en el Pacte Nacional per a la Indústria 2022–2025.

Segons ha informat Empresa i Treball en un comunicat, l’objectiu d’aquesta mesura és «que la indústria recuperi pes en el sistema productiu català, cercar inversions i promoure nous projectes industrials». A més dels esmentats 9 milions d’euros, la resta del fons d’inversions industrials de 20 milions es destinarà a ampliar quatre línies de suport ja existents. Així, s’incrementarà la d’Alt Impacte amb 5,5 milions d’euros addicionals; la de Cupons 4.0 amb 3 milions; els ajuts Innotec amb 1,5 milons; i els ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat per a la Consolidació d’Estructures de Clúster amb 1 milió.

«El Govern impulsa mesures d’urgència per garantir l’èxit dels processos de reindustrialització»

Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va anunciar aquesta mesura durant la primera reunió de la Taula pel Pacte Nacional per a la Indústria. Aleshores, també es van detallar dues altres accions d’urgència que s’activaran durant les setmanes vinents. Per una banda, s’activarà l’Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció. Altrament, entrarà en vigor un codi de bones pràctiques que millori i ordeni els processos de reindustrialització.

En relació als nous fons d’inversions industrials estratègiques, el conseller Torrent ha afirmat que «no ens podem permetre perdre cap oportunitat». Per això, ha destacat que aquests ajuts urgents estaran orientats a «garantir l’èxit dels processos de reindustrialització en els que estem immersos». Finalment, el titular d’Empresa i Treball ha explicat que «l’actual context ens obliga a actuar amb celeritat per encarar amb garanties els canvis profunds que està experimentant la indústria de l’automoció».

Qui podrà sol·licitar els fons de reindustrialització?

Aquesta inversió de 9 milions d’euros contribuirà a mitigar els efectes de la Covid-19 sobre la indústria catalana. Per això, es crearan mecanismes d’estímul econòmic per impulsar les noves oportunitats de reindustrialització. Sobretot, aquelles centrades en alternatives en reconvertir fàbriques que han hagut de tancar la seva activitat a Catalunya (com és el cas de Nissan Barcelona). Cadascun d’aquests projectes rebrà un ajut màxim d’1,8 milions d’euros. A més, per optar a la subvenció, les iniciatives de reindustrialització s’hauran d’ajustar i estructurar en funció de les següents línies:

  • Projectes de reindustrialització que contribueixen a iniciar o continuar l’activitat a fàbriques que han hagut de tancar, o bé que han patit la deslocalització de la seva plantilla.
  • Projectes que generin ocupació per aquells llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d’activitat o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació entre empresa i representants socials.
  • Projectes per a la realització d’inversions industrials en actius fixes a Catalunya. També se’n podran beneficiar iniciatives que comportin un increment net de llocs de treball al país.
  • Projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la població en situació de dificultat, i que hagin comunicat les seves circumstàncies al Departament d’Empresa i Treball.
  • Anàlisis d’oportunitats empresarials que possibilitin aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses industrials.

Totes les persones, empreses i entitats que vulguin optar a aquestes subvencions hauran de presentar les seves sol·licituds abans del 31 d’octubre.