Consorci de Formació Professional d'Automoció

La Comissió Rectora del Sistema de la Formació i Qualificació Professionals ha aprovat els estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Aquesta agència impulsarà la transformació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i desenvoluparà l’oferta d’FP del país. Els seus estatuts s’estructuren en sis capítols, els quals defineixen l’agència, les seves funcions, estructura, règim jurídic i funcionament.

L’acte d’aprovació dels estatuts ha estat presidit per Josep Bargalló, conseller d’Educació. També ha participat el conseller de Treball d’Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i el viceconseller de la Presidència i comissionat per al Desplegament de l’Autogovern, Pau Villòria. A més, hi han estat presents la directora general de Planificació en l’àmbit d’Universitats del Departament d’Empresa i Coneixement, Mercè Chacón, i el president del Consell Català de la Formació Professional, Fabian Mohedano.

L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya abordarà la formació de les persones al llarg de la vida. Així, impulsarà una formació permanent, interrelacionada i connectada. A més, es potenciarà una FP capaç d’adaptar-se a les necessitats de les empreses, les persones i el context general de canvi constant al qual es troba Catalunya. Per això, s’integrarà la formació professional inicial i l’FP per a l’ocupació en un sol sistema.

Els nous models d’FP a Catalunya: no presencial i de prospecció

La Comissió Rectora també ha aprovat les bases dels nous models d’FP a Catalunya: la formació professional no presencial i el model de prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals. Pel que fa a l’FP no presencial, s’han establit els seus criteris generals a Catalunya. L’objectiu final és el d’impulsar aquest model, ja que gràcies a la seva flexibilitat facilita l’accés de moltes persones a la formació professional. A més, també compleix les necessitats formatives de les empreses, i és una modalitat perfectament adaptada a les actuals circumstàncies causades per la pandèmia el coronavirus.

Pel que fa al model de prospecció, també s’han establert els seus criteris generals. L’objectiu de l’Agència és el de promoure l’FP a Catalunya a partir d’una visió integrada. Analitzant l’actual oferta de formació professional, aquesta es planificarà a partir de les necessitats de les empreses. Especialment, les que treballen a sectors estratègics per l’economia catalana. També es buscarà millorar les competències de les persones, generant més ocupació i de millor qualitat.

Per tots dos models, també s’han establert els objectius a assolir per part de l’Administració de la Generalitat. Aquests objectius s’han delimitat amb la participació i el consens de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.

Chakir el Homrani: “Cal valorar totes les branques de l’FP com un tot integrat”

Chakir el Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, ha afirmat que “avui el món del treball és canviant” perquè “desapareixen o es modifiquen ocupacions i n’apareixen d’altres”. “Unes ocupacions”, assegura el Homrani, “que el primer que necessiten és una formació professional de qualitat.” Per això, el conseller ha destacat que “és necessària la formació al llarg de la vida, per tal que les persones treballadores es puguin apoderar i que totes tinguin una qualificació professional i la capacitat de requalificar-se davant d’aquests canvis.”

D’altra banda, el Homrani ha recordat que “cal valorar totes les branques de l’FP com un tot integrat”. En aquest sentit, ha volgut reivindicar “la formació inicial, la formació de les persones en situació de desocupació i la formació de persones ocupades”.

Per la seva banda, el conseller Josep Bargalló ha volgut descatar el potencial de l’FP no presencial a Catalunya. Segons Bargalló, “cal tenir present la integració de metodologies flexibles, per atendre la diversitat i les necessitats educatives específiques, per facilitar la conciliació i ajudar a disminuir l’abandonament escolar prematur i per garantir l’accés a l’aprenentatge en condicions d’igualtat, sense limitacions territorials”. El conseller d’Educació també ha valorat l’aprovació dels estatuts de l’Agència afirmant que “no només dóna compliment a la Llei d’FP, sinó que garanteix un model integral i de concertació”.

Una oferta d’FP integrada a tot Catalunya

A més d’aprovar els estatuts de l’Agència, la Comissió Rectora ha validat l’oferta integrada de formació professional per 2020 i 2021. Per tal de reforçar l’oferta d’FP a Catalunya, la Generalitat preveu una inversió econòmica 9,4 milions d’euros. Aquesta dotació permetrà planificar l’oferta integrada de certificats de professionalitat en centres públics entre 2020 i 2022.

També s’establiran els criteris de distribució de l’oferta, així com el llistat de centres públics de Catalunya on poder cursar l’FP. Altrament, es definiran les comarques on s’actuarà, les famílies professionals que s’impartiran i la proposta de certificats de professionalitat. Es preveu que els centres educatius puguin iniciar els cursos d’especialitat a partir del setembre.