Consorci de Formació Professional d'Automoció

ANFAC, Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions, ha signat acords de col·laboració amb AEDIVE i AELĒC. L’objectiu d’aquests acords és el d’impulsar el vehicle elèctric i avançar cap a la mobilitat del futur. Amb aquest acord, ANFAC segueix complint amb els compromisos establerts al Pla estratègic AUTO 2020-40. A més, ho farà col·laborant amb AEDIVE i AELĒC, dues de les associacions més importants de l’Estat pel que fa a la mobilitat elèctrica. En aquest sentit, l’associació de fabricants d’automoció ha destacat la importància de “la involucració de tots els agents implicats”, així com la necessitat de la “col·laboració público-privada” per tal “d’avançar cap a l’electrificació”.

L’acord entre ANFAC i AEDIVE posa de manifest la importància del vehicle elèctric o el seu ecosistema. Es tracta d’una alternativa als vehicles de motor de combustió que cada cop té més pes a les estratègies polítiques de mobilitat. A més, ofereix moltes oportunitats al mercat de l’automoció,  situant les energies renovables com a alternativa real al motor de combustió. Per a ANFAC i AEDIVE, valoren el seu potencial i esperen col·laborar àmpliament per impulsar el vehicle elèctric.

ANFAC crearà una taula de treball bilateral per abordar els reptes de l’electromobilitat

Per tal de col·laborar més estretament, les diferents associacions crearan una taula de treball bilateral. L’objectiu d’aquesta iniciativa és el de definir les línies d’actuació que ajudin a impulsar l’electromobilitat. Les mesures previstes inclouen l’impuls dels punts de recàrrega o el desenvolupament de propostes reguladores per fomentar la mobilitat sostenible.

Pel que fa a l’acord entre ANFAC i AELĒC, les dues associacions reconeixen que “la mobilitat elèctrica és un dels pilars fonamentals per assolir els objectius de descarbonització pel 2050”. Per això, ambdues entitats promouran el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a tots els seus àmbits d’actuació. Per fer-ho, definiran les condicions necessàries per a poder portar a terme accions conjuntes. Aquestes aniran enfocades a proposar canvis reguladors, millorar la sinergia entre empreses i l’intercanvi d’informació, i altres mesures que impulsin el vehicle elèctric. Amb la finalitat de concretar aquestes mesures, ANFAC i AELĒC crearan un comitè de seguiment i un grup de treball que realitzaran informes periòdics sobre les accions portades a terme, així com dels resultats obtinguts.