Consorci de Formació Professional d'Automoció

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha iniciat un nou programa d’assessorament energètic per les petites i mitjanes empreses industrials manufactureres. Aquest programa constarà d’entrevistes i visites a empreses de tot Catalunya per analitzar el seu consum energètic. A més, es valoraran els seus projectes d’estalvi i eficiència energètica i es resoldran els seus dubtes sobre l’estalvi energètic. L’objectiu final és dotar aquestes empreses dels coneixements necessaris perquè puguin dissenyar de manera autònoma noves mesures d’estalvi energètic. Així, l’ICAEN espera continuar avançant cap a la descarbonització del teixit empresarial i industrial de Catalunya.

Aquest projecte compta amb la col·laboració de PIMEC, representant de les petites i mitjanes empreses de Catalunya. La patronal de les pimes ha seleccionat les diferents indústries que han participat en el programa. Un cop escollides, es farà una anàlisi de les actuals estratègies que segueixen aquestes empreses per estalviar energia. També s’identificaran les limitacions tècniques, econòmiques o legals que suposin un obstacle per l’estalvi energètic de les companyies. Així, l’ICAEN intentarà satisfer individualment les necessitats de cada una de les empreses participants. Posteriorment, es dissenyarà un pla d’actuació per millorar la seva gestió energètica.

L’ICAEN destinarà 113 milions d’euros a la transició energètica

Aquesta estratègia forma part de la política energètica del Govern, que té l’objectiu d’assolir una economia i una societat descarbonitzades l’any 2050. A més, la mesura forma part del Pla d’impuls que ha engegat el Departament d’Empresa i Coneixement mitjançant l’ICAEN. En total, es destinaran 113 milions d’euros a la dinamització de l’economia catalana a través de la transició energètica. L’objectiu final d’aquesta iniciativa és que la recuperació econòmica de la crisi causada per la Covid-19 es recolzi sobre la sostenibilitat en tots els sectors.

L’orientació d’aquest projecte a les pimes respon a l’actual teixit empresarial de Catalunya. I és que les petites i mitjanes empreses representen el 99,8% del total, el 70% de l’ocupació i el 65% del PIB. A més, actualment existeixen a Catalunya 36.200 pimes industrials. Per això, reduir el seu consum energètic no només contribueix als objectius de descarbonització, sinó que també ajudarà a aquestes empreses a afrontar la crisi econòmica causada pel coronavirus.