El Consorci de Formació Professional d’Automoció juntament amb ABE·L i ESEP Dual, han engegat un projecte per adaptar els estudis de Formació Professional relacionats amb la logística, a la nova realitat de la Indústria 4.0. Aquest treball posa sobre la taula les competències professionals que requeriran els futurs treballadors del sector logístic.