La directora General d’Indústria, Natàlia Mas Guix, va participar en la presentació de l’estudi ‘La transició cap a la competitivitat sostenible: l’impuls del valor compartit a Catalunya’, elaborat pel Departament d’Empresa i Treball. Aquest document explora el concepte de Valor Compartit. Aquest terme fa referència a les polítiques i pràctiques operatives que milloren la competitivitat de les empreses i, a l’hora, fomenten les condicions socioeconòmiques del seu entorn.

El terme va ser introduït l’any 2011 per Michael Porter i Mark Kramer, professors de la Universitat Harvard. Per comprovar l’aplicació del Valor Compartit a Catalunya, l’estudi analitza tres empreses del territori. Aquestes són Holaluz, Ecoveritas i Condals. Totes tres, doncs, es caracteritzen per tenir un model empresarial competitiu que, a la mateixa vegada, contribueix una economia més sostenible. D’altra banda, també examina l’activitat de diversos clústers empresarials catalans que contribueixen al Valor Compartit: el CIAC (automoció), CEEC (energia), CWP (aigua) i INNOVACC (carn).

«El futur de les empreses dependrà del a generació de Valor Compartit»

Natàlia Mas Guix, directora General d’Indústria del Departament d’Empresa i Treball

Segons Natàlia Mas Guix, «el futur de les empreses dependrà de la generació de Valor Compartit». En les seves paraules, es tracta d’un concepte que no és filantropia, sinó una «estratègia que inclou a l’ADN de l’empresa el propòsit d’aportar valor mediambiental i social».

Durant l’acte de presentació, la directora General d’Indústria també va voler donar alguns detalls sobre l’estudi. Així, explica que «el fet diferencial d’aquest treball recau en dos punts principals». D’una banda, explica des d’un punt de vista teòric «la necessitat de promoure la transició cap a economies i societats més sostenibles», afirma. De l’altra, situa el Valor Compartit al centre de l’estratègia empresarial, i «i no com a acció reactiva davant d’un problema».

Com poden les empreses contribuir al Valor Compartit?

Aquest document, doncs, se centra en tres casos reals d’aplicació amb èxit dels principis del Valor Compartit a Catalunya. A través de les experiències d’Holaluz, Ecoveritas i Condals, es destaquen una sèrie de factors que poden fomentar la incorporació d’aquest principi a les companyies:

  • L’impuls al lideratge per encetar la transició cap a models de negoci sostenibles.
  • La creació de dinàmiques d’intrapreneurship. Aquest terme es refereix a l’emprenedoria que té lloc per un empleat dins l’empresa. Aquesta mena de pràctiques permeten l’expansió de models de negoci sostenibles en sectors de caràcter més tradicional.
  • La preparació per detectar i aprofitar noves tendències de mercat.
  • L’èmfasi a la innovació, tant a l’àmbit tecnològic com a la resta dels aspectes del model empresarial.
  • El desenvolupament d’associacions estratègiques que permetin superar barreres estructurals.
  • L’optimització de la cadena de valor.
  • Un enfocament holístic per integrar la sostenibilitat a tots els àmbits de l’empresa.
  • La capacitat per mesurar l’impacte social de l’empresa i impulsar iniciatives de creació de Valor Compartit.
  • Fer ús de les diferents certificacions per deixar palès l’impacte social de l’empresa.

Els clústers empresarials, agents de canvi cap a la competitivitat sostenible

D’altra banda, l’estudi analitza tres casos d’aplicació del Valor Compartit a clústers empresarials de Catalunya: el CIAC, CEEC, CWP i INNOVACC. En aquests casos, es destaquen els missatges clau que es desprèn de la seva activitat. Primerament, l’informe indica que els clústers poden impulsar la transició cap a models de competitivitat sostenibles. A més, destaca el seu potencial per unificar els diferents agents socials, tant pel que fa a la proximitat geogràfica com industrial.

Addicionalment, l’estudi destaca la importància de la col·laboració entre els clústers per encetar transformacions que involucren a múltiples sectors, tecnologies i mercats. En aquest sentit, el caràcter internacional dels clústers és un altre factor que incentiva les oportunitats d’aplicació del Valor Compartit. Finalment, el document destaca la importància de les polítiques públiques per ajudar les organitzacions dels clústers a implementar aquests tipus de projectes.

Més informació sobre l’estudi

L’estudi ‘La transició cap a la competitivitat sostenible: l’impuls del valor compartit a Catalunya’ ha estat elaborat per Alberto Pezzi, Edurne Magro, Henar Alcalde, Laia Castany, Marta Marsé i James Wilson. El document recomana incorporar la creació de Valor Compartit i la sostenibilitat com a element bàsic de les polítiques d’emprenedoria, d’innovació, industrial i de clústers. Per això, el Valor Compartit serà un dels vectors d’impuls del Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025, el qual promourà estratègies empresarials i públiques que aportin valor planetari i social pel foment de la sostenibilitat global i la resiliència. Si vols, pots llegir l’estudi en aquest enllaç.