Consorci de Formació Professional d'Automoció

sector industrial treballador especialitzats

Des del fi de la pandèmia, el sector industrial no ha deixat de créixer. En el tercer trimestre de 2022, ja suposa el 12, 6% de tota la població activa espanyola. Això vol dir més de 2,9 milions de persones, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

La tendència fa preveure un creixement continu en els pròxims anys. Això suposarà una necessitat de més mà d’obra, sobretot treballadors especialitzats i tecnològics. En aquest ecosistema, la formació professional sembla més essencial que mai.

El sector industrial va créixer en 33,100 treballadors en aquest semestre

Segons dades del ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, el sector industrial va créixer amb 33,100 treballadors en el tercer semestre. Això vol dir una reducció de l’atur en quasi 90.000 persones en comparació amb les dades de 2020.

Per exemple, entre gener i juliol de 2022, l’activitat de les branques productives de la indústria va augmentar un 2,9%. D’aquesta forma, l’Índex de Producció Industrial (IPI) superava en molt a diferents països de l’eurozona, com França o Itàlia, amb un creixement molt poc per sobre de l’1%.

L’augment del preu de l’energia posa en perill el creixement del sector

Tanmateix, el sector s’enfronta actualment amb un gran hàndicap, i és el creixement inflacionari causat per l’augment del preu de l’energia. Aquest augment amenaça la productivitat. Tenint en compte que el sector industrial aporta un 17% al PIB espanyol i que la voluntat del nou marc econìmic de la Unió Europea és que arribi al 20%, això posa en relleu la necessitat de crear un marc per protegir el sector.

Els pròxims anys seran claus per consolidar el creixement industrial. Per aconseguir-ho, és necessari reclutar nou talent i que aquest estigui ben preparat. “L’evolució que està experimentant el sector industrial posa sobre la taula la importància de captar nous treballadors que entenguin les veritables necessitats de la indústria”, afirma Beatriz Nespereira, responsable editorial de l’escola digital Mint.

Els nous reptes de la indústria 4.0

Segons aquesta publicació, els principals desafiaments als quals s’enfronta el sector industrial en matèria laboral estan centrats en la incorporació i adaptació tecnològica. En aquest sentit, la necessitat de millorar la productivitat i minimitzar l’impacte mediambiental és imperativa. Això demostra que hem entrat ja en el nou entorn de la indústria 4.0. Definitivament, podem parlar d’una quarta revolució industrial i hem d’estar preparats. La robòtica, la gestió de dades, la Intel·ligència Artificial, la digitalització i l’automatització dels processos són el paradigma de la nova economia.

En aquest context, el sector necessitarà 220.000 nous treballadors tecnològics en la pròxima dècada. Segons un informe de la consultora PwC, només la digitalització significarà un increment del PIB de 6,7% a 2030. La formació professional i els màsters especialitzats en l’àmbit tecnològic centrat en el sector industrial són claus.

Relleu generacional i major presència femenina

Per altra banda, es necessita apostar per un relleu generacional i donar marge a créixer al talent jove. Segons un estudi del Banc d’Espanya, l’envelliment de la població activa retarda la innovació tecnològica, una situació que el sector industrial no es pot permetre. La digitalització i l’automatització de la indústria 4.0 requereix professionals qualificats.

Per acabar, el sector industrial, tradicionalment masculí, necessita una major presència del talent femení. En l’actualitat, només un 27% dels treballadors del sector industrial són dones. Un estudi de la consultora PwC va concloure que aquest dèficit de talent es tradueix en una pèrdua de quasi 214.000 milions d’euros.