Consorci de Formació Professional d'Automoció

L'informe de Deloitte anticipa els reptes i oportunitats als que faran front els concessionaris d'automoció
L’informe de Deloitte anticipa els reptes i oportunitats als que faran front els concessionaris d’automoció. Imatge: Faconauto

 

La consultora Deloitte ha realitzat un estudi sobre el futur pròxim dels concessionaris d’automoció. Concretament, l’informe s’ha centrat a quines seran les seves àrees de negoci més importants durant els 15 anys vinents. Segons l’estudi, els concessionaris d’automoció s’enfrontaran a un gran nombre de reptes, els quals requeriran profundes transformacions. Tanmateix, Deloitte considera que d’aquestes transformacions sorgiran noves oportunitats de negoci, principalment vinculades a la digitalització i els nous models de mobilitat.

La primera conclusió a la qual ha arribat Deloitte és la progressiva disminució de la importància dels serveis de postvenda als concessionaris d’automoció. Concretament, l’informe de la consultora prediu una caiguda de l’11% d’aquest segment del mercat d’aquí a l’any 2035. De fet, l’estudi mostra que aquesta reducció podria ser fins i tot més gran en el cas que continuïn apareixent noves tendències disruptives, com ara el vehicle elèctric.

La digitalització i la nova mobilitat, les grans oportunitats pels concessionaris d’automoció

Malgrat el pessimisme de les prediccions de Deloitte, el cert és que la consultora també ha detectat oportunitats de creixement pels concessionaris d’automoció. Moltes d’aquestes oportunitats aniran lligades a la digitalització i les noves tecnologies. Aquestes permetran el que Deloitte anomena omnicanalitat, és a dir, ser presents a tots els canals de venda disponibles. A més, esperen que els serveis financers guanyin una gran importància al futur, duplicant la seva rellevància al llarg dels pròxims 15 anys.

Deloitte anticipa que els serveis de mobilitat constituiran una altra oportunitat de creixement pels concessionaris d’automoció. En aquest sector, preveuen un creixement de l’11% fins a l’any 2035. Segons la consultora, per tal que els punts de venda d’automòbils puguin aprofitar tots els beneficis de la nova mobilitat, hauran de crear sinergies amb altres empreses i impulsar profundes transformacions. A més, hauran d’adaptar-se als nous models de negoci, com els serveis de flotes per empreses o els models de subscripció.

Les tres prioritats bàsiques pels concessionaris

Deloitte ha identificat les tres prioritats bàsiques per la supervivència dels concessionaris d’automoció:

  • La gestió de la caixa. Deloitte considera fonamental que els concessionaris tinguin recursos suficients per fer front als reptes del present, així com els que vindran.
  • Cerca de l’eficiència. La consultora afirma que reduir les despeses no serà suficient. En aquest sentit, segons Deloitte també caldrà “adaptar el model de gestió al nou entorn”. Per això, considera essencials la flexibilitat, l’eficiència i la capacitat d’adaptació als nous temps i les noves tecnologies.
  • Omnicanalitat. Com s’ha vist anteriorment, la digitalització és un factor molt important, ja que les vendes digitals tenen una gran importància actualment. A més, el coronavirus ha incrementat encara més la rellevància d’aquests canals digitals de compravenda. Per això, els concessionaris d’automoció hauran d’adaptar els seus models operatius per poder ser presents a tots els canals de venda: tant els físics com els digitals.