taller mecànic

L’evolució constant de les tecnologies en la indústria automotriu ha forçat les empreses a incorporar talent especialitzat per al desenvolupament dels vehicles del futur. La introducció de noves tecnologies en els nous models de vehicles ha fet que el sector necessiti professionals amb coneixements específics. En la segona jornada del cicle “Quins enginyers/eres necessiten les empreses? Visió de les institucions“, s’han exposat les tendències actuals del sector, les competències requerides i les expectatives dels professionals de l’enginyeria en el camp de l’automoció.

Josep Nadal, Gerent del Clúster de la indústria automotriu a Catalunya (CIAC), ha afirmat que estem en un procés de transformació, passant dels processos mecànics als electrònics. Les empreses estan demandant perfils inèdits i específics per a les noves tecnologies dins del sector, i una de les principals habilitats que les empreses requereixen és la creativitat i la flexibilitat. Segons Nadal, “els enginyers/eres han de tenir la capacitat d’adaptar-se a un entorn incert”.

Actualment, les empreses europees tendeixen a treballar en la formació i actualització de competències (upskilling i reskilling) dels treballadors per adaptar-se a les noves tecnologies. La diferència entre ambdós conceptes es troba en l’objectiu: l’upskilling té com a finalitat ensenyar noves competències a un treballador, mentre que el reskilling busca formar un empleat per adaptar-lo a un nou lloc de treball. Segons Sílvia Ferrer, responsable d’àrea de programes superiors a Eurecat, l’upskilling ha de ser “un aprenentatge continu en un entorn canviant”.

Necessitats actuals del sector

Algunes de les necessitats actuals d’empreses de perfils tècnics, d’R+D i d’enginyeria van des del disseny de maquinària, mecànica, motors i mecatrònica fins al disseny electrònic, matemàtic, desenvolupament d’aplicacions, etc. Segons les dades presentades per Pere Homs, director general del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Espanya compta amb 750.000 enginyers i enginyeres en totes les branques i nivells de formació. Les competències més importants que s’ensenyen als enginyers espanyols són la gestió de projectes i les tecnologies digitals. Per mantenir la competitivitat en relació amb altres països europeus, l’economia espanyola hauria de garantir l’accés d’almenys 200.000 nous enginyers i enginyeres en els pròxims deu anys.

La situació actual del sector indica que per cada deu jubilacions, només hi ha sis incorporacions. Encara que les empreses del clúster puguin pensar que això es deu a la creixent automatització dels processos en la indústria, la veritat és que és difícil trobar talent interessant per incorporar-se al sector de l’automoció. Segons CIAC, el sector és menys atractiu que altres indútries aparentment més volàtils. Molts graduats prefereixen incorporar-se a empreses emergents vinculades a la digitalització, big data i IA. A més, hi ha una manca de relleu generacional clar i és difícil incorporar perfils demandats de fabricació i producció, com matricers, motllistes, soldadors, ajustadors, entre altres.

Principals reptes

Un dels reptes més importants del sector és trobar talent jove. Segons Pere Homs, la competitivitat de les empreses depèn del talent, i si les empreses no són competitives, el país tampoc ho serà. Les empreses busquen equips interdisciplinaris i intergeneracionals i han intentat ser atractives per als joves definint correctament el seu propòsit, projecte, oportunitats i reconeixement. Cal generar una cadena de coneixement entre enginyeria, enginyeria tècnica i professionals tècnics per promocionar el talent en cada etapa.

Una altra dificultat que les empreses troben és la dificultat d’incorporar persones en règim de presencialitat. La majoria dels nous candidats volen treballar a distància, alguns fins i tot durant tota la setmana. En aquests casos, és molt difícil introduir el treballador en la cultura organitzativa de l’empresa. La conciliació familiar és una de les principals demandes de les noves generacions, i això s’ha de tenir en compte en la planificació de la incorporació de talent.

Un altre tema important és l’augment de la presència de dones dins del món de l’automoció. Només el 20% dels enginyers i enginyeres a Espanya són dones, i és important generar un impacte positiu en etapes prèvies a les universitàries per assegurar que les enginyeries siguin prou atractives per a les dones.

Formació especialitzada

Per solucionar aquests problemes, institucions com Eurecat i la UPC, a través del Campus FPCAT-UPC, ofereixen formació especialitzada i adaptada a la realitat professional, amb èmfasi en el desenvolupament de les competències per a la indústria 4.0 i en diferents àmbits de gestió. A més, la tendència és oferir formació i diferents títols oficials de grau cada vegada més específics en l’àmbit de l’automoció i la mobilitat, segons l’evolució del mercat i la demanda de les empreses.