Consorci de Formació Professional d'Automoció

Vídeo explicatiu del procediment dels cribratges mitjançant l’autopresa de test PCR | DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

 

Els departaments d’Educació i Salut realitzaran cribratges a tots els professionals dels centres educatius a partir del dilluns vinent. Aquests cribratges consistiran en la realització d’automostres mitjançant test de PCR. Les proves seran totalment voluntàries i es faran de manera progressiva i esglaonada. Aquesta mesura forma part d’una estratègia de control i seguiment de la pandèmia de la Covid-19. L’objectiu és fer dels centres educatius espais segurs, com ho han estat durant el primer trimestre del curs 2020-2021. Els cribratges es posaran en marxa a la represa del curs escolar per tal de fer més segura la tornada a les aules.

Per tant, tots els professionals dels centres educatius podran realitzar aquestes automostres. Això inclou el personal docent, personal d’administració i servei (PAS), personal d’atenció educativa (PAE), monitors de menjador, serveis de neteja… Tots aquests grups professionals intervenen habitualment en el dia a dia de les institucions educatives. Per això, tots ells tindran la possibilitat de portar a terme aquests cribratges preventius.

Prop de 170.000 persones podran participar dels cribratges preventius

En total, unes 170.000 persones podran participar dels cribratges mitjançant PCR. Això inclou tots els centres educatius, independentment de la seva titularitat i de l’etapa formativa. Centres públics, concertats i privats, llars d’infants municipals i privades, centres d’educació especial, centres de Formació Professional, centres d’adults, així com els centres d’ensenyament de règim especial reglats.

Per dur a terme els cribratges, el Departament de Salut facilitarà als centres el material necessari per a la realització de les proves. També es posarà a disposició de les institucions els documents mitjançant els quals els professionals podran sol·licitar la realització del test PCR. Posteriorment, es proposarà una data de recollida de les PCR per a cada centre educatiu.

Com serà el procediment per l’autopresa de les proves PCR?

Les persones que vulguin participar hauran de realitzar la prova en un dia concret establert prèviament, deixant la PCR completada en un recipient habilitat a aquest efecte. El procediment per l’autopresa queda descrit en la infografia mostrada a continuació, així com en el vídeo disponible a la capçalera d’aquest article:

Procediment per portar a terme els cribatges mitjançant l'autopresa de proves PCR

Un cop fetes les proves, Salut s’encarregarà de recollir les mostres i portar-les al laboratori de referència on seran analitzades. Per això, és important que totes les mostres es prenguin el mateix dia en què els equips d’Atenció Primària hagin comunicat que les recolliran. Es comunicaran els resultats personalment a tots els professionals que hagin participat en el procés. Els resultats negatius es comunicaran per SMS i els resultats positius per SMS i mitjançant una trucada telefònica. En aquesta trucada també s’explicarà com actuar en cada cas per tal que les persones positives iniciïn el pertinent període d’aïllament de 10 dies. Per cada cas, es valorarà individualment la necessitat de confinar algun dels grups de convivència estable.