Consorci de Formació Professional d'Automoció

Els centres de formació d'adults ofereixen la possibilitat d'actualitzar coneixements, així com adquirir-ne de nous
Els centres de formació d’adults ofereixen la possibilitat d’actualitzar coneixements, així com adquirir-ne de nous

Aquesta setmana ha quedat obert el període de preinscripció als centres de formació d’adults per al proper curs 2022-2023. La preinscripció es podrà dur a terme fins al dia 29 i, posteriorment, la matriculació del 2 al 9 de setembre. L’educació d’adults o educació al llarg de la vida comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals.

Les persones que qualifiquen per preinscriure’s en aquests estudis ho poden fer amb objectius diferents. Per exemple, el d’obtenir una titulació, actualitzar els seus coneixements a les noves tendències o ampliar les seves habilitats.

Els centres de formació d’adults ofereixen una oferta formativa integral

L’oferta educativa dels centres d’educació d’adults és la següent:

  • Ensenyaments de llengües: català, castellà, anglès i francès.
  • COMPETIC: ensenyaments que tenen com a propòsit facilitar l’adquisició de les competències mínimes. També ofereixen els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual.
  • Formació instrumental: l’objectiu és que les persones adultes adquireixin unes competències mínimes per facilitar la seva integració i participació social. A més, proporcionen una millor convivència en l’entorn actual, la inserció laboral i el desenvolupament de la pròpia autonomia.
  • Educació secundària per a les persones adultes: aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics. Així mateix, podran aconseguir el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria (GESO).
  • Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
  • Preparació per a les proves d’accés a cicles de grau mitjà i superior, a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys.
  • Pel que fa a l’accés, amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que han complert divuit anys o bé els compleixen durant l’any natural que inicien la formació. També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim setze anys l’any natural que comencen la formació si tenen un contracte laboral que les impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari o si són esportistes d’alt rendiment.

Si estàs interessat o interessada, pots trobar tota la informació en aquest enllaç.