El CFPA és un equipament clau per consolidar la competitivitat i la qualificació de l’automoció | EMPRESA I CONEIXEMENT

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació (SOC), ha obert un període de consultes amb el sector de l’automoció per definir el futur del Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de Martorell (Baix Llobregat). En aquest temps, es tractarà d’establir de manera conjunta les condicions i els criteris per la licitació d’aquestes instal·lacions. Així, el Departament pren la iniciativa a l’hora de buscar nous projectes de cara al procés de licitació que s’obrirà el mes de gener. Serà en el primer mes de 2021 quan les empreses interessades podran presentar les seves ofertes per tal d’ocupar el CFPA.

El procediment de licitació del CFPA ve regulat per l’Acord de Govern establert l’abril de 2019. En total, quatre Departaments (Treball, Afers Socials i Famílies; Educació; Presidència, i Empresa i Coneixement) hi estan implicats. Mitjançant aquest acord, les quatre conselleries es comprometen a definir un model de gestió sotmès a la licitació, que serà responsabilitat del SOC. Alhora, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya acordarà el model de gestió i governança del Centre de Formació Professional d’Automoció amb els agents socials.

Els agents socials del sector ajudaran a establir els criteris de licitació del CFPA

El SOC considera que aquesta Consulta preliminar al mercat  és “el mecanisme òptim” perquè l’automoció expressi quina és la millor manera de gestionar i explotar el Centre de Formació Professional d’Automoció. Així, amb les valuoses informacions i opinions recollides en aquest temps, es podran elaborar i publicar els plecs de licitació òptims de cara al gener. Entitats licitadores i altres actors del sector de l’automoció podran participar en aquest procés. A més, es buscarà que persones expertes, autoritats independents i economistes facilitin el seu punt de vista sobre com s’ha de gestionar el CFPA.

Per aquesta raó, ja es van realitzar contactes amb diversos agents socials del sector abans de plantejar aquest període de consultes. En aquestes primeres converses, es van recollir unes primeres reflexions i propostes a tenir en compte pel futur del Centre de Formació Professional d’Automoció. A més, aquest procediment previ va permetre acostar-se a les expectatives de les possibles empreses licitadores, així com a les necessitats de qualificació professional del sector.

Un equipament clau per consolidar la competitivitat de l’automoció catalana

Tots aquests esforços de la Generalitat van enfocats a fer del CFPA un equipament clau per consolidar la competitivitat de l’automoció catalana. La licitació busca que aquestes instal·lacions abasteixin l’FP inicial i l’FP per l’ocupació, adreçada tant a treballadors en actiu com a aquells que estan buscant feina. A més, les instal·lacions proporcionaran formació per empreses, activitat que s’espera que sigui essencial pel creixement del centre pel que fa a oferir formació altament especialitzada.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies confia que el període de consultes serà un element facilitador de cara a la licitació del CFPA. Aquest és un equipament amb un enorme potencial per millorar la competitivitat, la productivitat i la qualificació del sector. Tanmateix, fins ara no ha comptat amb projectes que hagin pogut explotar totes aquestes oportunitats. En una visita recent a les instal·lacions, el conseller d’Empresa i Coneixement Ramon Tremosa va assegurar que “el centre encara té un gran recorregut per aprofitar tot el seu potencial”.

En cas que vulgueu més informació sobre la Consulta preliminar al mercat per la licitació del Centre de Formació Professional d’Automoció, podeu consultar tota la documentació en aquest enllaç.