Consorci de Formació Professional d'Automoció

Fets i dades de les vacunes contra la Covid-19

A partir del document de Adaptación de las Medidas de Prevención frente a COVID-19 en centros educativos y de la Guía de Actuación ante la Aparición de Casos de COVID-19 en centros educativos, acordats en la Comisión de Salud Pública de data vuit de gener, s’incorporen les següents novetats en la gestió de casos als centres educatius de Catalunya:

  • S’eliminen les quarantenes si hi ha casos esporàdics de Covid-19 a  centres educatius d’infantil i primària. Únicament s’indicarà quarantena quan hi hagi cinc casos o més o un 20% dels alumnes del grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies. En aquest cas, els alumnes immunitzats* n’estaran exempts i només faran quarantena els alumnes no immunitzats.
  • A l’educació secundària es mantenen els protocols tal i com estan establerts. L’alumnat immunitzat no haurà de fer quarantena. En canvi, l’alumnat no immunitzat sí que haurà de quarantenar-se durant set dies.
  • Quan hi hagi un cas positiu al grup de convivència estable (GCE), s’oferirà i es recomanarà la possibilitat de realitzar d’un test d’antígens gratuït entre els dies 0 i 1 a una de les farmàcies adherides al programa. En el cas d’educació infantil, s’oferirà en un punt centralitzat o un centre d’atenció primària. Aquesta mesura no està entre les recomanacions del document. Tanmateix, l’autoritat sanitària catalana es considera important de mantenir per afavorir el control de la pandèmia.
  • S’està treballant en l’adaptació dels protocols per incorporar aquests canvis.
  • El sistema sanitari fa feina conjuntament amb l’educatiu per informar els casos i brots i les actuacions necessàries.
  • Es farà un webinar per als referents escolars dimarts de la setmana vinent per informar de tots els canvis.

*Es considera alumnat immunitzat aquells infants amb pauta completa de vacunació o que hagin estat covid positius en els darrers 3 mesos.