El Departament  d’Educació ha establert els criteris d’orientació per tal de regular les pràctiques professionals dels estudiants d’FP durant la pandèmia del coronavirus. La crisi ha obligat a tots els centres educatius a paralitzar les seves activitats presencials. A més, moltes empreses també s’han vist obligades a aturar la seva activitat de manera temporal. Per aquesta raó, Educació ha publicat una resolució per garantir que els alumnes puguin finalitzar les pràctiques, completant els estudis per incorporar-se al món laboral.

Les pràctiques a empreses són una de les claus del èxit de l'FP Dual
Les pràctiques a empreses són una de les claus del èxit de l’FP Dual. Imatge: VIA Empresa

 

La nova regulació de les pràctiques serà efectiva pels estudiants de Formació Professional en Centres de Treball (FCT), al de la modalitat dual, d’ensenyaments esportius, d’arts plàstiques i disseny, d’arts escèniques, i de mobilitat internacional. Per tots aquests casos, es buscaran alternatives per garantir que els alumnes obtinguin el seu títol.

Formació Professional en Centres de Treball

En el cas dels Centres de Treball, serà la direcció que estableixi les mesures per garantir que els alumnes completin els seus estudis. Ja que la suspensió de les pràctiques impossibilitarà realitzar les hores mínimes establertes per a cadascun dels ensenyaments professionalitzadors, es prendran mesures com flexibilització de l’estada a l’empresa o la seva substitució per un mòdul integrat.

Per tal de flexibilitzar les pràctiques, una de les possibles mesures serà la d’ampliar el nombre d’hores diàries d’FCT, fins a un màxim de 8. Altres alternatives serien l’augment del nombre de dies, o bé l’allargament del període de pràctiques fins al juliol. Tanmateix, sigui quina sigui l’opció escollida pels directors del centre, aquesta s’haurà d’ajustar al calendari escolar i a l’actual normativa.

Si les mesures per flexibilitzar les pràctiques no foren viables, aquestes serien substituïdes per un mòdul integrat. Mitjançant aquest mòdul, els alumnes d’FP faran les hores mínimes del mòdul de projecte més les hores mínimes del mòdul d’FCT, que estableix el real decret de mínims dels títols corresponents. D’altra banda, també es definiran els procediments pels estudiants de Formació Professional que ja hagin començat les seves pràctiques.

La modalitat d’FP dual

Pel que respecta la Formació Professional dual, des del Departament d’Educació es recomana la suspensió dels acords formatius entre empreses, alumnes i centres d’FP. Aquest fet, afirmen, “no implica l’extinció de l’acord formatiu, sinó que s’actua igual que amb la resta de treballadors de l’empresa”. Una altra opció per aquests casos és la de “modificar l’activitat de l’alumne a través del teletreball amb acceptació de les parts, si es comunica el canvi al centre educatiu i es garanteix el seguiment del tutor o tutora d’empresa”, diu Educació.

Pel que fa a l’avaluació dels alumnes, estarà disponible una reducció addicional del 33% de les hores de les pràctiques, fins a un mínim de 660 hores. En cas que un alumne no superi les 660 hores del curs, podrà reconèixer les hores d’FCT amb les hores que hagi realitzat del mòdul de dual en proporció 1:1. En aquest cas, l’alumnat deixarà de tenir la condició d’FP dual i cursarà la Formació Professional ordinària. Així, completarà el seu cicle formatiu.

Alumnat de mobilitat internacional i Erasmus

Pel que fa a les beques Erasmus i la resta de programes internacionals, quedaran en suspensió temporal fins que finalitzi l’actual situació d’alarma. No obstant això, els estudiants podran finalitzar les pràctiques en modalitat de teletreball. Aquesta opció estarà disponible pels alumnes que ja hagi iniciat l’estada, o bé què no hagi pogut tornar a Catalunya, i l’estada no hagi quedat suspesa en el país de destí.

Els criteris també tenen en compte, en la situació actual d’excepcionalitat, que poden sorgir casos on no serà possible aplicar les mesures anunciades. És per aquest motiu, i amb l’objectiu de no perjudicar a cap alumne, que s’autoritza la junta d’avaluació a prendre les decisions oportunes, valorant les possibilitats de completar els horaris previstos a les diverses vies disponibles.

En aquest enllaç podeu consultar els nous criteris per les pràctiques dels alumnes d’FP.