Consorci de Formació Professional d'Automoció

Més de 650 alumnes de formació professional donaran suport com a professionals dels àmbits sanitari i social durant l’actual crisi causada pel coronavirus. L’objectiu de la iniciativa és la de col·laborar amb les persones més necessitades i reduir els efectes de la manca de personal sanitari. Els equips de reforç estaran constituïts per estudiants de cicles formatius d’FP de grau mitjà de Cures auxiliars d’infermeria, de grau mitjà d’Atenció a les persones en situació de dependència i de grau superior d’Integració social.

La col·laboració dels alumnes d'FP serà essencial per combatre el coronavirus.
La col·laboració dels alumnes d’FP serà essencial per combatre el coronavirus. Imatge: Govern

 

La tasca principal dels estudiants serà la de cobrir les baixes causades pel personal mèdic que s’ha contagiat de la Covid-19. Tanmateix, també s’encarregaran de cobrir altres serveis sanitaris i socials en cas que fos necessari. Tots aquests estudiants tenen una edat superior als divuit anys i realitzaran aquestes tasques de manera voluntària. A més, sempre treballaran amb persones sense risc d’infecció.

Més de 15.000 alumnes d’FP podran ajudar a lluitar contra el coronavirus

Actualment, Catalunya compta amb més de 15.000 estudiants cursant un dels graus de Formació Professional designats per aquesta tasca. Aquests cicles estan inscrits en les famílies professionals de Sanitat i de Serveis socioculturals i a la comunitat.

El Departament d’Educació, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va obrir aquesta convocatòria a tots els centres educatius de Catalunya que ofereixen aquests ensenyaments. Aquesta oferta quedarà oberta fins que la situació ocasionada per la pandèmia torni a la normalitat.