Consorci de Formació Professional d'Automoció

Evolució mensual de l'Índex de Preus Industrials a Catalunya i a l'Estat espanyol en 2021
Evolució mensual de l’Índex de Preus Industrials a Catalunya i a l’Estat espanyol en 2021 | INE

L’Índex de Preus Industrials (IPRI) del juliol va créixer un 1,7% respecte del juny. Així ho indiquen les dades preliminars recollides per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Tanmateix, aquest increment en l’evolució mensual de l’IPRI no es correspon amb un creixement als valors interanuals. El juny de 2021, aquest indicador va tenir un creixement del 15,4% respecte del mateix mes de l’any passat. El mes de juliol, però, l’increment de l’IPRI va situar-se en el 15,3% en relació amb el juliol de 2020. Per tant, malgrat que aquest valor ha crescut respecte del juny, es detecta un creixement més moderat en relació amb les dades obtingudes l’any de la pandèmia.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, «l’Índex de Preus Industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l’evolució mensual dels preus dels productes industrials fabricats i venuts en el mercat interior». A més, aquest indicador exclou factors que puguin alterar el preu d’aquests productes, com ara l’IVA, les despeses de transport i les taxes de comercialització.

La dinàmica de creixement de l’IPRI es manté a Catalunya

La tendència de creixement de l’Índex de Preus Industrials de l’Estat també s’ha mantingut a Catalunya. En aquest sentit, la variació mensual respecte de l’IPRI també va ser positiva, amb un increment de l’1%. Pel que fa a la taxa interanual del juliol, però, també va ser un 0,1% inferior que la del juny, amb un valor del 10,2%.

La resta de comunitats autònomes han obtingut resultats dispars. Així, la taxa anual de l’IPRI ha augmentat en 10 comunitats, s’ha mantingut en una (Madrid) i s’ha reduït en sis (entre les quals s’inclou Catalunya). Els territoris amb un major creixement han estat Cantàbria (+1,4%), Astúries (+1,1%) i Navarra (+1,1%). Els majors descensos s’han experimentat a Andalusia (-2%) i Múrcia (-1,7%).

Consulta totes les dades de l’INE sobre l’Índex de Preus Industrials en aquest enllaç.