Taula que mostra els efectes de la Covid-19 sobre l'Índex de Producció Industrial català
Taula que mostra els efectes de la Covid-19 sobre l’Índex de Producció Industrial català | IDESCAT

 

La producció industrial a Catalunya ha caigut durant el mes d’octubre un 5,8% respecte del mateix mes de l’any anterior. Així ho indiquen les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que trenquen la tendència ascendent dels darrers mesos. Al mes de setembre, l’Índex de Producció Industrial (IPI) va incrementar-se en un 0,5%. A l’octubre, però, la indústria catalana va acusar la reducció a la fabricació de béns de consum durador, que va caure un 11,1%. A més, l’índex de fabricació de béns d’equip, que inclouen materials industrials i maquinària, va baixar un 10,6%. En total, l’IPI de l’Estat espanyol va caure a l’octubre un 6,1%, xifra 5,5 punts inferior respecte el mes de setembre.

La caiguda de l’Índex de Producció Industrial de Catalunya és causada per una reducció interanual a tots els sectors. A més dels béns de consum durador i els béns d’equip, s’han vist afectades les produccions d’energia (-7%) i la dels béns de consum no durador (-6,1%). De fet, el sector productiu que menys afectat s’ha vist (béns intermedis) també ha patit una caiguda de l’IPI, en aquest cas de l’1% interanual.

L’Índex de Producció Industrial cau un 11,4% en 2020, però l’automoció creix un 4,2% a l’octubre

Si les xifres interanuals de l’octubre no han estat bones, l’acumulat d’aquest any 2020 ha estat encara pitjor. Enguany, l’Índex de Producció Industrial a Catalunya és un 11,4% inferior a l’acumulat de l’any anterior. Aquestes dades, doncs, certifiquen el fort impacte que el coronavirus ha tingut sobre el teixit industrial català. Pel que fa al conjunt de l’Estat les xifres són lleugerament millors, amb una caiguda acumulada de l’IPI del 10,9% interanual.

Segons les dades de l’INE, s’observa que la indústria del cuir i el calçat ha experimentat la caiguda més forta (-29,7%) a l’àmbit estatal. La segueixen la fabricació de materials pel transport (-20,8%) i la fabricació de maquinària d’equip (-20%). Tanmateix, les indústries tèxtils (+4,1%), d’automoció (+4,2%) i de cautxú i plàstics (+4,6%) han sigut les que més han incrementat la seva producció durant l’octubre.