La logística ha esdevingut un dels sectors amb més demanda de professionals qualificats
La logística ha esdevingut un dels sectors amb més demanda de professionals qualificats| LOGÍSTICA PROFESIONAL

El sector logístic ha afrontat amb relatiu èxit el darrer any i mig de pandèmia. Segons dades de la Seguretat Social, aquesta indústria compta actualment amb 734.322 treballadors en actiu, només 8.000 persones menys que abans de la Covid-19. Aquestes dades, a més, han anat millorant durant els darrers mesos, indicant no només la recuperació del sector, sinó també un ràpid creixement. Es tracta, doncs, d’un sector estratègic, que ha esdevingut molt important arrel de la pandèmia. De fet, en plena crisi del coronavirus, la Generalitat va anunciar un pla d’ajudes de 7,3 milions d’euros per reforçar el sector logístic en un moment crític per l’economia catalana.

En aquest sentit, ha estat fonamental l’evolució del comerç electrònic. Es tracta d’un sector que, només a la Unió Europea, va créixer un 70% durant el 2020. Aquest fet, a més, va impulsar altres activitats vinculades, com ara el transport de mercaderies. Aquest context, doncs, va afavorir que certes professions del sector logístic multipliquessin les seves sortides professionals. Quatre d’aquestes activitats professionals són els analistes de dades, els gestors de tràfic, els experts en business intelligence i els supply chain managers.

Les activitats del sector logístic amb més sortides professionals

  • Analista de dades. Aquest perfil professional s’encarrega d’extreure, analitzar i presentar els grans volums de dades que actualment gestionen les empreses. Aquesta tasca permet optimitzar i automatitzar processos que, habitualment, resulten molt complexos. En l’àmbit logístic, l’anàlisi de les dades permet identificar les rutes més ràpides i gestionar eficientment els centres logístics. Tanmateix, aquesta professió no és exclusiva de l’àmbit de la logística. Actualment, un gran nombre d’empreses treballen amb grans volums de feina. Per això, els analistes de dades han vist multiplicades les seves sortides professionals més enllà del sector logístic.
  • Gestor de tràfic. La seva tasca és el monitoratge permanent dels vehicles de transport. Es tracta d’una activitat prioritària perquè les entregues tinguin lloc dintre dels límits de temps establerts. A més, el gestor de tràfic ha de solucionar potencials problemes que apareguin durant les entregues.
  • Expert en business intelligence. Uns dels perfils més recents, la seva feina consisteix a aplicar coneixements de programació per processar les dades i millorar la presa de decisions de la companyia. Habitualment, treballen de manera coordinada amb els analistes de dades.
  • Supply chain manager. El gestor de la cadena de subministrament té la responsabilitat de gestionar i organitzar l’adquisició, producció i distribució dels béns de l’empresa. Es tracta d’un perfil multidisciplinari, amb habilitats de comunicació, negociació i gestió. Tot plegat fa que aquesta posició compti amb un gran nombre de sortides professionals en el context actual del sector logístic.