Consorci de Formació Professional d'Automoció

Catalunya és la regió d'Europa que més s'ha beneficiat dels SME Instrument, per davant de Madrid o la Llombardia
Catalunya ha rebut més finançament que territoris com Llombardia, Madrid, o Emilia-Romagna| COMISSIÓ EUROPEA

 

Catalunya és la primera regió d’Europa en nombre de pimes beneficiàries dels ajuts a projectes d’innovació de la Comissió Europea. Segons ACCIÓ, Agència Catalana per la Competitivitat, 246 petites i mitjanes empreses catalanes han captat 108 milions d’euros, provinents del programa SME Instrument de la Comissió Europea. Aquesta iniciativa de finançament va començar el 2014, i va finalitzar l’any passat en el marc del programa Horitzó 2020.

ACCIÓ ha publicat aquestes dades coincidint amb la inauguració de l’Horizon Europe Week. Es tracta d’un conjunt de seminaris i tallers virtuals que tindran l’objectiu de comunicar a les pimes de Catalunya les oportunitats de finançament que ofereix la Unió Eurpea. L’Horizon Europe Week comptarà amb la participació d’Ignació Baleztena, Team Leader Reasearch & Innovation Outreach de la Comissió Europea.

Les pimes catalanes reben el 27,7% dels fons l’SME Instrument a Espanya

Segons ACCIÓ, les pimes catalanes són beneficiàries del 4,5% del pressupost total del programa SME Instrument. Tanmateix, Catalunya només compta amb l’1,5% de la població d’Europa. Aquesta diferència del 3% posa de manifest el potencial del país per portar a terme projectes d’innovació. De fet, les pimes de Catalunya han rebut més ajuts econòmics que les de zones tan importants com Llombardia, Madrid, Îlle-de-France o Emilia-Romagna.

En conjunt, les pimes de Catalunya han rebut el 27,7% dels ajuts que SME Instrument ha rebut Espanya. Així, cadascuna de les 246 pimes del país que se n’han beneficiat han obtingut ajuts directes d’entre 50.000 i 2,5 milions d’euros. Aquesta inversió permetrà les empreses dur a terme estudis de viabilitat del seu pla de negoci. També el podran emprar per realitzar proves pilot per comprovar el funcionament de les seves innovacions i productes tecnològics. En total, el programa SME Instrument ha comptat amb un finançament de gairebé 3.000 milions d’euros.

ACCIÓ va ser nomenada per la Comissió Europea organisme responsable a Catalunya de la gestió dels fons SME Instrument. D’aquesta manera, l’agència de la Generalitat per la competitivitat de l’empresa té la responsabilitat d’analitzar les necessitats dels diferents projectes d’innovació, així com de facilitar assessorament a les pimes.