Les eines d'aprenentatge en línia són una gran solució per cobrir les necessitats formatives de la Logística 4.0
Les eines d’aprenentatge en línia són una gran solució per cobrir les necessitats formatives de la Logística 4.0 | BLEARN

En els darrers temps, el sector de la logística ha experimentat una profunda transformació. La transició cap a la Indústria 4.0 ha provocat en l’activitat logística una necessitat d’adaptar-se a noves tendències com la digitalització, la sostenibilitat, el teletreball i els nous hàbits de consum. Aquest fet, alhora, ha generat noves necessitats formatives per als treballadors de l’anomenada Logística 4.0.

En aquest sentit, els programes de formació interns de les empreses esdevindran un factor diferencial. Les companyies necessiten nous itineraris que permetin als seus treballadors assolir els nous coneixements i competències a la mateixa vegada que porten a terme la seva activitat professional. Aquest tipus d’ensenyament permet un aprenentatge continu, progressiu i fàcilment adaptable a les necessitats tant dels empresaris com els alumnes.

Descobreix bLearn, l’escola virtual de la Logística 4.0

Tot i que la indústria logística té ben detectades les seves necessitats formatives, posar en marxa iniciatives que permetin avançar en aquesta direcció no és quelcom senzill. Primerament, cal sincronitzar de manera efectiva els esforços de les empreses, els treballadors i els professionals formadors. A més, cal conciliar aquests estudis amb la vida laboral i personal dels empleats.

En aquest sentit, les plataformes d’aprenentatge en línia suposen una gran oportunitat. N’és un exemple bLearn, desenvolupada per la companyia tecnològica Bytemaster. Aquesta eina ofereix cursos específicament dissenyats per cobrir les necessitats formatives de la Logística 4.0. Iniciatives com aquesta permetran comptar amb una plantilla de professionals qualificats i preparats per als canvis constants que marca la Indústria 4.0. Tanmateix, es tracta d’un repte de grans dimensions, i la manca de professionals qualificats serà un obstacle gairebé inevitable. Per això, les empreses logístiques han de mostrar iniciativa a l’hora de capacitar els seus treballadors i treballadores en les competències que requereix la Indústria 4.0.

L’estudi del Consorci sobre les necessitats formatives de la Logística 4.0

Per tal d’ajudar les empreses de la Logística 4.0 a detectar les seves necessitats formatives i competencials, el Consorci de Formació Professional d’Automoció ha publicat un estudi en col·laboració amb ABE·L i ESEP Dual.

El document, anomenat Competències professionals per al sector de la logística en un entorn d’Indústria 4.0, posa sobre la taula les competències professionals que requeriran els futurs treballadors del sector logístic.