L'AEC i Sernauto continuaran col·laborant per avançar cap a una automoció més moderna i sostenible
L’AEC i Sernauto continuaran col·laborant per avançar cap a una automoció més moderna i sostenible | SERNAUTO

 

L’Associació Espanyola per a la Qualitat (AEC) i l’Associació Espanyola de Proveidors d’Automoció (Sernauto) han establert un acord de col·laboració per promoure i potenciar els seus cursos de formació. L’objectiu d’aquest projecte és el de desenvolupar el talent dels dos àmbits als quals operen: l’automoció i el control de qualitat. L’acord, signat per Avelino Brito i José Portilla (directors generals d’AEC i Sernauto, respectivament), reforça la cooperació que les dues associacions han mantingut al llarg dels anys.

En síntesi, aquest acord permetrà facilitar l’accés als diferents cursos programats per ambdues associacions. Així, l’AEC es compromet a difondre entre els seus socis els cursos de Sernauto relacionats amb la Normativa VDA, creada per l’Associació Alemanya d’Automoció. Gràcies a aquests cursos, doncs, els socis de l’AEC podran formar els seus treballadors en matèria de qualitat i homologació al sector de l’automoció. Amb la signatura d’aquest acord, l’AEC certifica el seu compromís amb el desenvolupament professional dels més de 1.300 socis que actualment en formen part. D’altra banda,

Sernauto promourà els cursos de l’AEC sobre les bones pràctiques a l’automoció

Per l’altre cantó, Sernauto divulgarà l’oferta formativa publicada per l’AEC. Especialment aquella relacionada amb les bones pràctiques dins l’automoció: igualtat de gènere, sostenibilitat, protecció de dades… Tot plegat, l’acord contribuirà a la capacitació dels professionals del sector en matèries clau per al desenvolupament d’una automoció adaptada als nous temps. A més, permetrà Sernauto reforçar la seva programació de cursos orientats a impulsar el talent i satisfer les necessitats formatives del sector.

A més, de la difusió de la seva oferta formativa, les dues entitats continuaran col·laborant en matèria d’assessorament professional i transferència de coneixements. Val a dir, però, aque aquests nous acords de cooperació no són quelcom nou. Sernauto actua com a vocal del Comitè AEC d’Automoció des de l’any 1967. De fet, la responsable d’R+D+I i Formació de Sernauto, Cecilia Medina, també és vicepresidenta de l’esmentat comitè.