Consorci de Formació Professional d'Automoció

L'ACUP ha presentat la segona edició del seu informe al Palau Macaya de Barcelona
L’ACUP ha presentat la segona edició del seu informe al Palau Macaya de Barcelona | ACUP

Aquest matí, entre les 10:00 h i les 12:00 h ha tingut lloc la presentació de la 2a edició de l’informe ‘Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català’. L’acte, organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha tingut lloc al Palau Macaya de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta publicació és l’impuls de la formació dual. Aquest model es basa en la combinació de l’aprenentatge a les aules amb la pràctica professional. Així, es garanteix que els i les estudiants adquireixin una formació completa, rica tant en coneixements teòrics i acadèmics com en habilitats i competències requerides per la realitat laboral. En definitiva, la formació dual contribueix a millorar l’ocupabilitat dels graduats i graduades un cop finalitzen els seus estudis i es volen incorporar al mercat de treball.

L’informe es troba disponible a través d’aquest enllaç.

Quins són els continguts i estructura de l’estudi?

Aquesta publicació es correspon a la 2a edició de l’informe ‘Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català’, presentat per l’ACUP en 2014. L’edició presentada enguany incorpora nous continguts que responen als canvis que l’ecosistema acadèmic ha experimentat en els darrers set anys.

Els continguts d’aquesta nova edició de l’estudi s’estructuren en tres capítols:

  1. Primerament, es fa un recull de la feina feta en la primera edició de l’informe. És a dir, en aquest primer capítol s’acota la definició del terme ‘formació universitària dual’ i se’n determinen els cinc principis o pilars bàsics. A més, es fa un repàs als seus beneficis.
  2. En segon lloc, s’analitzen les experiències i bones pràctiques de la formació dual universitària a altres països europeus, principalment Alemanya i França. Posteriorment a aquesta anàlisi, se n’extreuen conclusions per a incorporar aquestes bones pràctiques a Catalunya. D’altra banda, s’examinen els casos d’èxits del model a l’Estat espanyol. Concretament, al sistema universitari del País Basc.
  3. Al tercer capítol, s’explora l’estat actual de la formació dual a les universitats públiques catalanes que ja han iniciat programes duals pilot en titulacions de grau i màster. Tot seguit, s’enumeren les condicions estratègiques, institucionals i didàctiques-pedagògiques que afavoreixen l’impuls d’aquesta modalitat formativa. A continuació, s’analitzen els casos d’èxit de la formació dual en altres models acadèmics, com són la Formació Professional de Grau Superior o els Doctorats Industrials. Finalment, es fa un recull dels punts de vista dels diferents agents socioeconòmics sobre la formació dual: sindicats, patronals, estudiants, docents, etc.

Per concloure, i a partir dels continguts dels tres capítols previs, l’ACUP planteja propostes, tant polítiques com pedagògiques, pel desenvolupament i promoció del model de formació universitària dual.

La Formació Dual, un model d’èxit a l’FP

La Formació Dual no és quelcom nou ni únic de l’educació universitària. De fet, aquesta modalitat formativa compta amb un èxit provat a l’FP. Així, l’FP Dual té un índex d’inserció laboral del 70% entre els seus graduats i graduades. La clau d’aquest format és que recupera la figura de l’aprenent. D’aquesta manera, els estudiants adquireixen coneixements pràctics de l’entorn professional real mentre consoliden els fonaments teòrics a les aules.

Tanmateix, l’FP Dual no només beneficia els estudiants; també proporciona grans avantatges a les empreses. Les companyies que col·laboren amb els centres educatius per oferir places d’aprenent contribueixen a formar professionals adaptats a les seves necessitats i les del sector en què operen. Tot plegat permet impulsar l’economia catalana alhora que es forma una mà d’obra altament qualificada, experimentada i preparada pels entorns laborals reals.