A partir del proper 1 de gener de 2020 entrarà en vigor de manera permanent la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona (ZBE). Per tant, els vehicles que no disposin del distintiu ambiental de la DGT tindràn restringida la seva circulació a una àrea superior als 95 km2. Aquesta àrea inclou la totalitat de Barcelona (excepte la Zona Franca – Industrial i els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i parts d’Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. El tràfic de vehicles contaminants per aquestes zones estarà restringit els dies feiners de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 hores. Les sancions per incomplir les restriccions oscil·laran entre els 200 i els 1.800 euros.

La Zona de Baixes Emissions tindrà una àrea superior als 95 km2
La Zona de Baixes Emissions tindrà una àrea superior als 95 km2. Font: Ajuntament de Barcelona

 

Vehicles que tenen prohibida la circulació per la Zona de Baixes Emissions

Aquests són els vehicles que no podran circular per la ZBE a partir de l’1 de gener de 2020:

  • Truismes de gasolina anteriors a Euro3. Corresponen principalment als vehicles matriculats abans del gener de l’any 2000.
  • Turismes dièsel anteriors a Euro4. Corresponen principalment als vehicles matriculats abans del gener de 2006.
  • Furgonetes anteriors a Euro1. Corresponen principalment als vehicles matriculats abans de l’1 d’octubre de 1994.
  • Ciclomotors, motos i vehicles lleugers de tres o quatre rodes anteriors a Euro2. Corresponen principalment als vehicles matriculats abans del 2003.

En tots aquests casos s’inclouen els taxis, els vehicles estrangers o d’altres províncies espanyoles i els vehicles considerats de caràcter històric. Visita aquest enllaç per consultar si el teu vehicle podrà circular per la Zona de Baixes Emissions.

Vehicles que poden circular per la ZBE

Existeixen exepcions sobre la circulació de vehicles contaminants a la ZBE. Tots els vehicles, fins i tot els esmentats a l’apartat anterior, poden circular per l’interior de les rondes (Ronda Litoral i Ronda de Dalt). També està permesa la circulació de tots els vehicles dins la ZBE  els dies festius, caps de setmana i els dies laborables entre les 20.01 i les 6.59.

Els vehicles que no tinguin el distintiu de la DGT poden demanar un permís de 24 hores per accedir a la ZBE. Aquest permís temporal es pot sol·licitar 10 cops l’any, sempre i quan els vehicles estiguin donats d’alta prèviament al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres autoritzats a les ZBE de l’AMB.

D’altra banda, alguns vehicles poden circular permanentment i sense restriccions dins la ZBE, independentment de que tinguin o no el distintiu ambiental. Sempre hi podran circular els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els serveis d’emergències (policia, bombers o ambulàncies) i els vehicles que presten serveis essencials (mèdics, funeraris). A més, els vehicles professionals sense distintiu ambiental de transport de persones o mercaderies compten amb un any de moratòria perquè s’adaptin a la nova norma.

Les sancions per incompliment de la nova norma

A partir del gener de 2020, s’han estipulat les sancions per la circulación indeguda dins la Zona de Baixes Emissions. No obstant, les sancions no començaràn a fer-se efectives fins el dia 1 d’abril de 2020. Les sancions estipulades són:

  1. Entre 200 € i 499 € (infraccions lleus). Circulació dels següents vehicles sense distintiu ambiental de la DGT: turismes, motos, ciclomotors i vehicles lleugers de tres o quatre rodes. Furgonetes de massa màxima autoritzada igual o inferior a 3,5 tones (L, M1, N1).
  2. Entre 500 € i 999 € (infraccions greus). Circulació dels vehicles sense distintiu ambiental estipulats en el punt 1 durant un episodi de contaminació.
  3. Entre 500 € i 999 € (infraccions greus). Circulació dels següents vehicles sense distintiu ambiental de la DGT: camions, autocars i autobusos. Vehicles per al transport de mercaderies de massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones (N2, N3) i vehicles per al transport de passatgers de més de vuit placés a més del conductor/a (M2, M3).
  4. Entre 1.000 € i 1.800 € (infraccions molt greus). Circulació dels vehicles sense distintiu ambiental estipulats en el punt 3 durant un episodi de contaminació.

Per tal de garantir el compliment de la nova norma, es desplegarà un sistema de control automàtic amb més de 70 càmeres de lectura de matrícules en diferents punts de la ciutat, als accessos i a l’interior. A més, els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran fer comprovacions manuals.

La col·locació al vehicle de l’etiqueta amb el distintiu ambiental no és obligatòria, però sí recomanable. Els agents de la Guàrdia Urbana no poden multar per no portar l’etiqueta visible. Amb tot, sí que poden aturar el vehicle per determinar si circula per la ZBE de manera irregular.

Pots consultar tota la informació sobre sobre la Zona de Baixes Emissions en aquest enllaç.