Segons Natàlia Mas, directora General d'Indústria, «els efectes de la Transició Energètica en relació amb l’ocupació són positius»
Segons Natàlia Mas, «els efectes de la Transició Energètica en relació amb l’ocupació són positius»

La Transició Energètica pot generar entre 24.000 i 31.000 llocs de treball anuals fins al 2030. Així ho indica l’estudi ‘Transició Energètica i Indústria’, elaborat per l’Observatori de la Indústria del
Departament d’Empresa i Treball. La directora General d’Indústria, Natàlia Mas, ha presentat els principals resultats de l’estudi en una jornada organitzada per la Fundació per la Indústria. En aquest escenari, Mas ha remarcat que «els efectes de la Transició Energètica en relació amb l’ocupació són positius».

La Transició Energètica és el camí cap a la transformació del sector energètic. Aquest procés respon a la necessitat de substituir els combustibles fòssils i l’energia nuclear de fissió per energies renovables. A més, està vinculat a una millora de l’eficiència energètica i el seu consum en tots els àmbits de la societat.

Els reptes que planteja la Transició Energètica

La Transició Energètica, doncs, generarà un gran nombre d’oportunitats de creixement per l’economia catalana. Tanmateix, aquesta també vindrà acompanyat de certs reptes. Un d’ells serà la necessitat de formació complementària per part de la força de treball del sector energètic. Concretament, el 34% de les persones ocupades necessitaran ampliar els seus coneixements per poder accedir a aquests nous llocs de treball. En aquest sentit, s’observa una correlació positiva entre creació de llocs de treball i nivells educatius superiors.

D’altra banda, la Transició Energètica també implicarà la necessitat, entre els propers 10 i 20 anys, de transformar determinats processos industrials. Només així, indica l’estudi, es podran evitar les emissions del procés industrial, especialment les del ciment i l’acer. Alternativament, l’informe planteja la possibilitat d’establir noves tecnologies constructives per evitar l’ús d’aquests materials.

«Serà necessari introduir formació complementària per garantir la rotació laboral»

Natàlia Mas, directora General d’Indústria

Segons Natàlia Mas, «els llocs de treball requeriran un grau de formació elevat». Per això, indica, «serà necessari introduir formació complementària adreçada a les ocupacions amb nivells formatius bàsics per tal de garantir la rotació laboral».

Per tal d’accelerar aquest procés, l’informe proposa tres vies d’actuació interconnectades: una política industrial verda, l’economia circular i el desenvolupament de noves tecnologies. Si vols consultar tota la informació referent a aquesta temàtica, pots descarregar-te gratuïtament l’estudi ‘Transició Energètica i Indústria’ en aquest enllaç. Es tracta d’un document elaborat per l’Observatori de la Indústria. Aquest òrgan, adscrit al Departament d’Empresa i Treball, té una doble funció. Primerament, fer un seguiment del compliment de les polítiques i iniciatives impulsades pel Pacte Nacional per a la Indústria. En segon lloc, la d’elaborar informes i estudis d’economia industrial en l’àmbit sectorial i prospectiu.