La producció de vehicles a l’Estat espanyol durant el mes de maig ha estat un 68,4% inferior amb respecte del mateix mes de 2019. Així ho ha informat ANFAC, Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions. Segons ANFAC, la caiguda a la producció ha estat provocada per la progressiva tornada de l’activitat a les fàbriques al llarg del mes passat. En total, es van produir 92.900 automòbils. Pel que fa a les exportacions, també han registrat una disminució interanual del 65,5%.

Aquestes dades continuen certificant els efectes que la COVID-19 està tenint sobre l’automoció. El mes d’abril, els fabricants van enregistrar les pitjors dades de matriculació de vehicles dels darrers vint anys. La pandèmia ha provocat que el sector estigués paralitzat durant almenys un mes i mig. Aquest factor ha provocat que, tant a l’àmbit estatal com a europeu, la producció i exportacions d’automoció s’hagin ressentit. Tanmateix, els mercats europeus van recuperar la seva activitat de manera més ràpida que el mercat intern espanyol. Això ha permès mitigar els efectes de la crisi de producció sobre l’automoció. En total, es van exportar 81.082 automòbils durant el mes de maig.

La producció de turismes es redueix un 68,3%

Analitzant les dades de producció per cada tipus de vehicle, s’han enregistrat fortes caigudes en comparació amb el maig de l’any passat. Pel que fa als turismes, la fabricació es va reduir en un 68,3%. Al llarg de tot el mes es van produir 73.222 unitats, mentre que a l’acumulat de 2020 se n’han fabricat 586.708 turismes. Aquesta xifra és un 41% menor amb respecte dels cinc primers mesos de 2019. Pel que fa a la producció de totterrenys, aquesta segueix totalment paralitzada, tal com va succeir el mes d’abril.

En el cas dels vehicles comercials i industrials, s’ha seguit una tendència similar amb una reducció a la producció del 66,6%. En total, es van fabricar 19.578 unitats d’aquesta classe de vehicles. Malgrat l’evident davallada amb respecte del maig de 2019, aquesta xifra millora enormement les 393 unitats que es van produir a l’abril. Analitzant el volum de producció acumulat el 2020, s’observa una caiguda del 41% comparat amb els cinc primers mesos de 2019. Aquesta xifra coincideix exactament amb la caiguda de la producció de turismes, i demostra els greus efectes del coronavirus sobre l’automoció.

Les exportacions d’automoció cauen un 65,5% al maig

El mes de maig també va tancar amb una forta baixada a les exportacions d’automoció. En total, es van exportar 67.518 turismes, un 65% menys que al mateix mes de l’any anterior. Tenint en compte l’acumulat dels cinc primers mesos de l’any, la caiguda a les exportacions no és tan pronunciada. Amb 501.134 turismes exportats, la reducció comparada amb el mateix període de 2019 és del 39,4%.

Pel que fa als vehicles comercials i industrials, la caiguda a les exportacions durant el maig ha estat del 64,5%. Tanmateix, a països com Alemanya o França la disminució ha estat significativament menor. Les exportacions al país germànic només han caigut un 28,2%, mentre que les de França han registrat una baixada del 40,1%.