Consorci de Formació Professional d'Automoció

L’enquesta ‘Conjuntura Metal·lúrgica Catalana. Resultats de l’any 2020 i previsions 2021’, elaborada pel CEAM, Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic,  reflecteix una caiguda real de l’11% a la producció de la metal·lúrgia catalana durant 2020. Aquestes xifres reflecteixen els greus impactes que la Covid-19 va tenir sobre el sector industrial. Tanmateix, el mateix document pronostica un creixement real a la producció del 7,4% en 2021. La causa, la recuperació generalitzada de l’economia i la consegüent reactivació de la demanda.

El CEAM és una institució sense ànim de lucre fundada l’any 1951. El seu l’objectiu és millorar la competitivitat de les empreses industrials. Per això, recull i elabora informació estratègica, esdeveniments i jornades de networking. A més, organitza formació especialitzada, incloent-hi màsters i postgraus, per tal d’incentivar el talent al sector metal·lúrgic.

La pandèmia va afectar els resultats econòmics del 90% del sector

Segons les dades obtingudes pel CEAM, durant el 2020 només un 10% de les empreses del sector van millorar els resultats obtinguts el 2019. Tot i això, el mateix estudi preveu una ràpida recuperació econòmica en 2021 que, malauradament, no compensarà el retrocés experimentat l’any passat.

L’estudi, a més, explora les febleses i de metal·lúrgia catalana, així com els principals factors que influeixen en la seva evolució. Entre les primeres: els alts costos de producció i la poca demanda interna. Per l’altre cantó, la situació econòmica causada per la pandèmia, l’evolució dels costos laborals i la transformació digital seran els principals elements que determinaran el creixement d’aquesta indústria en el futur.

La inversió total de la metal·lúrgia catalana va caure un 30%

L’informe del CEAM també fa un repàs a les principals conseqüències que la Covid-19 va tenir sobre la indústria metal·lúrgica de Catalunya. Per exemple, les dades reflecteixen que la capacitat productiva del sector en 2020 va ser del 76,8%, xifra significativament menor que en anys anteriors. Pel que fa a l’ocupació, l’any passat no van experimentar-se canvis significatius respecte del 2019. Principalment, gràcies a l’aplicació dels ERTO. Enguany, s’espera que les dades millorin molt lleugerament, amb un increment inferior a l’1%.

Pel que fa a la inversió total realitzada per les empreses del sector, aquesta va reduir-se en un 30% durant el 2020. Tanmateix, i malgrat el fort descens de la despesa, va incrementar-se el pes de les inversions en digitalització, passant del 6% a l’11%. Es tracta del percentatge més elevat dels darrers anys. D’igual manera, la metal·lúrgia catalana va augmentar la despesa en altres factors estratègics, com ara la investigació i el desenvolupament.