ACCIÓ elabora aquest informe cada any per a difondre els principals esdeveniments de la indústria catalana
ACCIÓ elabora aquest informe cada any per a difondre els principals esdeveniments de la indústria catalana

Catalunya va augmentar l’any 2021 el pes de la indústria en la seva economia fins a arribar al 20,3%. Es tracta del percentatge més alt dels darrers catorze anys. A més, la xifra millora el 16,9% de mitjana assolit en la totalitat de l’Estat espanyol. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2021, publicat pel Departament d’Empresa i Treball.

Segons aquest document, 12 dels 21 sectors analitzats van recuperar els volums de producció previs a la pandèmia. D’altra banda, l’estudi indica que les exportacions van incrementar-se el doble que el comerç mundial. D’aquesta manera, Catalunya va poder generar ocupació industrial (+0,8%). Paral·lelament, l’atur va reduir-se en un 6,5%, fet que va permetre una recuperació de la confiança empresarial.

La indústria de Catalunya va experimentar un gran creixement en els principals indicadors

Les dades de l’informe mostren que el VAB de la indústria catalana va arribar fins al 5,3%, la dada més alta des de l’any 2015. El VAB, o valor afegit brut, és un indicador que s’obté a partir de la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció. Endemés, la producció industrial va créixer un 8,2%, fet que suposa l’increment més gran dels darrers vint anys, així com un fort contrapunt al descens del 9,3% experimentat l’any 2020.

De fet, la indústria va ser el segon sector més expansiu de Catalunya el 2021, només per darrere dels serveis, els quals van créixer un 6,3%. A més, la recuperació industrial que Catalunya va experimentar l’any passat ha estat més intens en comparació amb el del conjunt de l’Estat (7,5%) i molt similar al de la Unió Europea (8,1%). En aquest sentit, l’índex de preus industrials va augmentar un 10,5% el 2021 (14,9% a Espanya i 9,8% a la UE-27). És, segons els registres, el valor més alt de la sèrie disponible. Aquesta evolució és deguda, sobretot, a l’increment dels preus energètics (27,4%), així com als problemes en les cadenes internacionals de subministrament.

Les exportacions, clau en l’evolució del sector

Un dels punts clau que explica aquesta evolució és el gran creixement interanual que han experimentat les exportacions industrials. Amb un increment del 21,5%, la indústria catalana va superar les dades globals de l’Estat (21,2%) i doblar el creixement experimentat a nivell mundial (10,1%). Les exportacions industrials també van assolir els valors previs a la Covid-19, arribant al màxim històric. Val a dir que el creixement de les exportacions experimentat l’any 2021 està tenint continuïtat en aquest 2022.

Addicionalment, el nombre d’empreses exportadores regulars va augmentar un 1,6% el 2021. És destacat el creixement continuat des del 2010 del nombre d’empreses exportadores regulars. Pel que fa a les exportadores més grans, amb un volum exportat superior als 50.000 euros/any, s’ha obtingut un màxim històric de 9.589 empreses (499 més que el 2020, +5,5%) de manera que s’ha superat el nivell prepandèmia (+1,6%).