Consorci de Formació Professional d'Automoció

La Indústria 4.0 té el potencial per transformar l’actual panorama empresarial, industrial i laboral. En aquest nou escenari sorgiran amenaces i oportunitats: alguns treballs deixaran d’existir, però en sorgiran molts de nous. A més, farà evolucionar moltes de les professions que existeixen avui dia. Tanmateix, per tal de satisfer les necessitats de les empreses en aquesta quarta revolució industrial, caldrà actualitzar l’actual oferta formativa. En aquest context, serà imprescindible desenvolupar els estudis tecnològics i enfocar-los cap a eines com la robotització, el Big Data o la realitat virtual.

Segons l’informe Dell Technologies de l’Institute for the Future, la implementació massiva dels ordinadors als processos productius va causar la destrucció de 3,5 milions de llocs de treball només als EUA. D’altra banda, aquestes innovacions van comportar la creació de 19,5 milions de nous llocs de treball. Per tant és necessari conscienciar la societat dels beneficis d’aquesta mena d’innovacions. A més, cal incentivar els més joves perquè escullin els estudis necessaris per desenvolupar la Indústria 4.0.

La formació en noves tecnologies, clau per la implementació de la Indústria 4.0

Per tal que la societat aprofiti les oportunitats que implicarà la Indústria 4.0, doncs, cal crear una oferta formativa adaptada als nous temps. Per tant, durant els anys vinents cal que tecnologies com la digitalització, la robòtica, el Big Data, la Internet de les Coses, la realitat virtual o la Intel·ligència Artificial s’incorporin a la Formació Professional i carreres universitàries de caràcter tècnic. Formar professionals experts en aquestes eines serà essencial perquè Catalunya pugui mantenir la seva posició de referència industrial a Europa.

Tanmateix, cal fer una crida perquè la joventut catalana vegi els avantatges d’aquests estudis. I és que, tot i estar a les portes d’una etapa que revolucionarà la indústria tal com la coneixem, la formació als àmbits tecnològic i científic cada cop té menys estudiants. De fet, actualment existeix un dèficit entre la demanda d’ocupació de les empreses industrials i la quantitat de persones que hi treballen. Així, cursar estudis tecnològics serà una oportunitat per la joventut catalana d’incorporar-se a un sector incipient i necessitat de mà d’obra.

Cobrir les necessitats d’ocupació de les empreses és un factor essencial per tal de garantir la implementació de la Indústria 4.0. Si aquestes no troben treballadors a Catalunya, es veuran forçades a marxar a altres països. Per aquesta raó, cal establir un diàleg entre les administracions, els centres educatius, els alumnes i les empreses.

Ignasi Rafel: “Volem impulsar projectes que fomentin la vocació per l’enginyeria”

A un article publicat a VIA Empresa, Ignasi Rafel Consultor estratègic i membre de la Junta del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, afirma que “és imprescindible que les empreses s’impliquin en la formació en aquelles habilitats que precisaran els seus actuals i futurs treballadors, com a mecanisme per a la seva inserció laboral”. Per aquesta raó, Enginyers Industrials de Catalunya ha constituït el seu Consell de Formació i Ocupació. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar a conèixer les necessitats laborals de les empreses, així com les competències que requereixen. El Consell de Formació i Ocupació està constituït per una trentena de directors de recursos humans de les principals companyies industrials catalanes.

Mitjançant aquest Consell, diu Rafel, “volem impulsar i desenvolupar projectes concrets que fomentin la vocació per l’enginyeria, contribueixin al fet que els enginyers tinguin el perfil que demana la indústria, i que les empreses trobin els professionals amb la qualificació que necessiten”. Aquesta institució també permetrà construir xarxes de relació i d’intercanvi d’informació entre les empreses i els centres formatius. D’aquesta manera, es crearà un espai de col·laboració publico-privada per tal de, en paraules d’Ignasi Rafel, “acompanyar els enginyers i enginyeres en tota la seva carrera professional, vetllant en tot moment per la seva ocupabilitat”.