Consorci de Formació Professional d'Automoció

Aquesta inversió està orientada a incrementar la competitivitat i impulsar l'àmbit de la recerca
Aquesta inversió està orientada a incrementar la competitivitat i impulsar l’àmbit de la recerca | ACCIÓ

 

La Generalitat de Catalunya destinarà 2,85 milions d’euros per impulsar 21 projectes de transferència tecnològica. Aquests ajuts econòmics es gestionaran a través d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa depenent del Departament d’Empresa i Coneixement. Aquesta iniciativa, emmarcada dins dels ajuts INNOTEC, té l’objectiu de desenvolupar nous projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental a Catalunya.

El conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero, afirma que «la tecnologia juga un paper cada cop més important en la competitivitat de les empreses». Per això, Romero destaca que «és clau dissenyar actuacions per fomentar la col·laboració entre entitats de recerca i empreses». Només així, destaca, es pot facilitar «la transferència de coneixement tecnològic diferencial cap al mercat». Tot plegat permetrà, assegura, «que l’ecosistema d’innovació català estigui molt més integrat, amb la creació de coneixement i la seva aplicació empresarial cada cop més connectats».

Cada projecte de transferència tecnològica rebrà un ajut màxim de 160.000 euros

Els projectes d’R+D que es puguin beneficiar d’aquest ajut rebran fins a 160.000 euros de finançament. Això impulsarà projectes de transferència tecnològica entre empreses, universitats i centres de recerca. D’aquesta manera, es busca millorar la competitivitat i incentivar l’intercanvi de coneixement a l’àmbit de la recerca. Així doncs, en aquest projecte participaran grups de recerca o universitaris de la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la xarxa CERCA i el CSIC.

Tots aquests centres col·laboraran amb diverses empreses per tal de desenvolupar projectes d’R+D durant tres anys. Aquests projectes formaran part dels àmbits de les TIC, la biotecnologia, la fotònica, la manufactura, els nous materials i la nanotecnologia. Gràcies a aquest finançament, tant les empreses com els centres de recerca podran cobrir despeses de personal i de col·laboracions externes, a més d’altres despeses indirectes.

El finançament només estarà disponible per als centres amb el segell TECNIO

Només podran accedir a aquest finançament els grups de recerca i universitaris acreditats amb el segell TECNIO, que atorga ACCIÓ. Aquesta certificació identifica aquelles institucions públiques de Catalunya que desenvolupen tecnologia per les empreses. Actualment hi ha cinquanta-vuit grups de recerca universitaris, centres CERCA i del CSIC que compten amb aquest segell. Entre els anys 2016 i 2019, els centres acreditats amb el segell TECNIO van rebre 300 milions d’euros de finançament. A més, van rebre altres 90 milions d’euros per establir contractes d’R+D+I amb empreses privades. Aquesta iniciativa va permetre la creació de 61 patents transferides i 17 spin-offs.

El segell TECNIO està disponible pels desenvolupadors de tecnologia públics que portin a terme projectes de recerca aplicada en tecnologies diferencials. També es demana a aquestes institucions que tinguin capacitat de transferir aquesta recerca al mercat. Ho poden fer mitjançant projectes d’R+D amb empreses, enregistrant llicències de patents o amb la creació d’empreses emergents de base tecnològica. L’acreditació TECNIO permet identificar els agents tecnològics més qualificats i experimentats en projectes empresarials. Així, es facilita la col·laboració publicoprivada per impulsar la transferència tecnològica a Catalunya.