A l'esquerra, el conseller d'Empresa i Treball Roger Torrent durant la presentació de l'estudi
A l’esquerra, el conseller d’Empresa i Treball Roger Torrent durant la presentació de l’estudi

La Formació Professional segueix sent una de les millors vies d’inserció laboral. Així ho indiquen les dades analitzades a l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021. L’informe analitza la situació laboral i formativa de les persones graduades en FP al curs 2019-2020. Segons indica, el 45% de les persones graduades va trobar feina entre sis i nou mesos després de finalitzar la formació. El 56%, en canvi, van continuar formant-se un cop superat aquest termini de temps. Només el 13,8% dels enquestats era demandant d’ocupació entre els sis i nou mesos posteriors a la finalització dels seus estudis.

D’aquesta manera, i malgrat la pandèmia, les graduades i graduats en Formació Professional han enregistrat unes altes xifres d’inserció laboral. De fet, l’informe mostra símptomes de recuperació de l’ocupació cap a nivells previs a la Covid-19. Es tracta d’un treball elaborat de manera conjunta pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya.

«En algunes de les famílies d’FP la inserció laboral és gairebé immediata i el grau d’ocupació de determinats perfils professionals és molt elevat»

Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha destacat que «en algunes de les famílies d’FP la inserció laboral és gairebé immediata i el grau d’ocupació de determinats perfils professionals és molt elevat». Segons indica, «aquestes perspectives d’ocupabilitat són les que, en part, expliquen l’èxit de matriculacions d’estudis de Formació Professional de l’últim any».

En aquest sentit, el conseller ha reivindicat la importància de la col·laboració entre l’administració i els agents econòmics. Aquest treball conjunt és quelcom clau per a incrementar la inserció laboral de les graduades i graduats dels estudis de Formació Professional. Per això, ha destacat la necessitat de «donar resposta a les expectatives formatives dels joves amb una oferta que respongui a les necessitats del teixit productiu del territori». Gràcies a aquesta cooperació, ha conclòs Josep Gonzàlez-Cambray, els joves estudiants podran «trobar l’encaix en el mercat laboral» un cop finalitzada la seva formació.

«L’FP ja és una opció ideal per a molts joves, valorada cada cop més per les empreses»

Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball

Per la seva part, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, afirma que «la percepció de la Formació Professional ha canviat; ja és una opció ideal per a molts joves, valorada cada cop més per les empreses, que cerquen en l’FP el talent pels seus negocis». En aquesta línia, Torrent s’ha mostrat convençut que «aquesta serà la legislatura de la Formació Professional». De la mateixa manera, ha avançat que tant el Departament d’Empresa i Treball com el Departament d’Educació impulsaran conjuntament «aquesta prioritat de país, que abordarem amb una perspectiva holística».

Sobre l’estratègia del Govern en aquesta matèria, ha anunciat que anirà encaminada a «connectar millor el sistema d’FP a les necessitats urgents del teixit empresarial». A més, ha informat que una altra de les prioritats serà «identificar els perfils professionals que caldrà obrir en els propers 5 o 10 anys». Finalment, ha reconegut que «el nostre país no pot ni vol competir en costos laborals». En canvi, creu que «ha de competir amb valor afegit, i això implica posar l’accent en la formació com a eina diferencial de la nostra competitivitat».

La Formació Professional Dual continua obtenint les millors dades d’inserció laboral

Segons l’estudi, les persones graduades en Formació Professional presenten millors dades d’inserció laboral. Sobretot, si es té en consideració l’atur juvenil (per a la població entre 16 i 24 anys), que a Catalunya arriba fins al 33%. En canvi, l’informe mostra que l’atur entre les persones graduades en FP és del 13,9%.

El mateix informe mostra uns nivells diferents d’inserció laboral entre la Formació Professional de grau mitjà i grau superior. Pel que fa als graduats en grau superior, presenten un percentatge d’ocupabilitat del 56,4%. Els de grau mitjà, en canvi, n’obtenen un 33,7%. Això s’explica, principalment, perquè la majoria de les graduades i graduats en grau mitjà opten per continuar amb la seva formació. Tanmateix, l’estudi mostra uns resultats més semblants si s’analitza el nombre de graduats que segueixen buscant feina entre sis i nou mesos després d’acabar els estudis. En aquest sentit, els demandants d’ocupació suposen l’11,8% entre els estudiants de grau mitjà i el 15,8% entre els estudiants de grau superior.

D’altra banda, la Formació Professional Dual continua tenint les millors dades d’inserció laboral d’entre tots els ensenyaments professionals ordinaris. El 64,5% dels graduats superiors i el 42,3% dels graduats mitjans en FP Dual han trobat feina en els mesos posteriors a la finalització dels estudis.