Consorci de Formació Professional d'Automoció

La Formació Professional s'ha consolidat a Catalunya com el model formatiu amb més sortides professionals
L’FP s’ha consolidat a Catalunya com el model formatiu amb més sortides professionals. Imatge: El Periódico

 

La Formació Professional a Catalunya s’ha consolidat com el model formatiu més demandat per les empreses a l’hora de contractar nous professionals. Així ho indica un informe elaborat per Infoempleo i Adecco sobre l’oferta i la demanda d’ocupació a l’Estat espanyol. Segons l’estudi, més del 40% de les ofertes de treball a Catalunya requereixen un perfil de graduat en FP. Tanmateix, malgrat la menor quantitat d’ofertes de treball, les posicions que demanen graduats universitaris segueixen oferint millors sous.

L’automoció, entre els perfils professionals més demandats abans de la Covid-19

Segons l’informe d’Adecco i Infoempleo, administratius, electricistes i mecànics eren els perfils professionals més demandats abans de la pandèmia del coronavirus. Els efectes de la Covid-19, però, s’han fet notar al mercat laboral català amb la destrucció de 250.000 llocs de treball. Amb tot, dades recollides per l’INE mostren que les persones graduades en FP a Catalunya han patit un menor impacte laboral a causa de la pandèmia. De fet, l’última Enquesta de Població Activa va mostrar un increment de l’ocupació del 0,8% als perfils professionals graduats en FP durant el segon trimestre d’enguany. Aquestes xifres contrasten amb la reducció de l’ocupació del 2,6% als perfils universitaris i del 6,5% en el total dels ocupats.

Malgrat les bones dades d’ocupació dels perfils graduats en Formació Professional a Catalunya, els salaris encara queden lluny dels llocs de treball amb perfils universitaris. El salari mensual mitjà d’una persona graduada en FP a Espanya va ser de 1.755 euros l’any 2018. Pel que fa als universitaris, aquesta xifra va arribar fins als 2.682 euros. Aquesta diferència ve donada, principalment, perquè els perfils universitaris concentren els llocs de treball millor remunerats. Tant és així que el 2018 gairebé la meitat dels graduats universitaris van tenir un salari superior als 2.187 euros bruts mensuals. Tanmateix, només el 15,2% dels graduats en FP van superar aquesta xifra.

La Formació Professional a Catalunya supera les dades del conjunt de l’Estat

El mercat laboral mostra una major estabilitat pels graduats en Formació Professional a Catalunya en comparació amb la resta de l’Estat. Tant és així que, segons l’estudi elaborat per Infoempleo i Adecco, a Espanya van haver-hi més ofertes de treball buscant perfils universitaris que no pas graduats en FP. Concretament, el 38,8% de les ofertes laborals buscaven aquest tipus de perfil, mentre que el 38,7% requerien graduats en FP. Tot i que la diferència és mínima, s’ha de tenir en compte que aquest 38,7% suposa una caiguda de cinc punts respecte de l’any anterior. Aquesta reducció contrasta amb els resultats obtinguts a Catalunya, on el percentatge d’ofertes de treball buscant graduats en Formació Professional s’ha mantingut estable al 44,6%.

L’informe d’Infoempleo i Adecco també mostra que, a l’àmbit estatal,  els efectes de la Covid-19 també han estat pitjor pels graduats en FP. Segons l’estudi, la reducció a l’ocupació ha estat pitjor pels graduats en Formació Professional (-4,5%), que pels graduats universitaris (-2,4%).