ACCIÓ ha obert la convocatòria 2020 per sol·licitar els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa. Aquests cupons permeten a les empreses contractar serveis que les permetin satisfer necessitats específiques. Amb aquests cupons, les empreses catalanes podran iniciar-se en el món de les exportacions, o bé implementar noves tecnologies al seu model productiu. També podran modernitzar el seu model de negoci per adaptar-lo a les noves tendències de mercat. D’altra banda, els Cupons ACCIÓ a la competitivitat també contemplen solucions per tal de buscar noves fonts de finançament. Finalment, també hi haurà una partida destinada a ajudar qualsevol empresa, sigui una startup o una de ben consolidada, a superar l’actual crisi causada per la Covid-19.

Els Cupons ACCIÓ ofereixen a les empreses descomptes econòmics directes que es poden bescanviar per serveis d’internacionalització, innovació, noves tecnologies, finançament o estratègia empresarial. Tot això, amb l’assessorament d’experts acreditats per ACCIÓ. Aquest any, hi haurà una àmplia oferta pel que fa a variants i tipologies, per tal d’adaptar-se a les necessitats de totes les empreses.

Quins tipus de Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa hi ha?

En total, hi ha cinc tipus de cupons dels quals les empreses podran beneficiar aquest 2020:

  • Els cupons a la internacionalització ajudaran les empreses  a desenvolupar un pla de promoció internacional. També oferiran la possibilitat de contractar un Export Manager.
  • Els cupons a la indústria 4.0 ajudaran a implementar serveis d’innovació i tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.
  • Els cupons a la innovació i l’estratègia aniran orientats al desenvolupament de noves iniciatives disruptives, assessorament fiscal, aplicació de models de gestió per la innovació i el foment de l’economia circular.
  • Els cupons al finançament oferiran a les companyies l’anàlisi de la seva situació econòmica, a més realitzar estimacions financeres de cara al futur per tal de desenvolupar estratègies.
  • Finalment, els cupons a les startups tenen l’objectiu d’ajudar a les noves empreses a superar la crisi causada per la Covid-19. Per a aquest efecte, es proveirà d’assessorament en finances, màrqueting, gestió de personal, millora de processos i estratègia de negoci.

Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat permeten a les empreses subcontractar un proveïdor que els presti els serveis que necessiten. Tanmateix, aquest proveïdor ha d’estar autoritzat per ACCIÓ. Pots consultar les llistes de proveïdors autoritzats al web d’ACCIÓ, així com els requeriments específics per tal d’optar a cadascuna de les tipologies de cupons.