Consorci de Formació Professional d'Automoció

Maria Teresa Casanovas i Josep Gil durant la seva intervenció sobre la Indústria 4.0
Maria Teresa Casanovas i Josep Gil durant la seva intervenció sobre la Indústria 4.0. Imatge: Consell Comarcal del Baix Llobregat

 

Maria Teresa Casanovas, directora del Consorci de Formació Professional d’Automoció, va participar en el Consell de la FP organitzat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’acte va tenir lloc a l’Auditori del Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de Martorell. En aquest espai, Casanovas va parlar sobre la Indústria 4.0, els nous reptes que plantejarà i la importància de la formació per superar-los. A més, el Consell de la FP va comptar amb la participació d’altres representants de l’administració, sindicats, patronals, associacions i entitats. Tots aquests agents socials van coincidir sobre la necessitat d’una Formació Professional àgil, flexible i que respongui a les necessitats de tots els territoris.

Maria Teresa Casanovas i Jordi Gil, conseller d’Educació del Baix Llobregat, van presentar la taula de treball sobre la Indústria 4.0. A la seva intervenció, van definir la Indústria 4.0 com la quarta revolució industrial. Aquest procés que comportarà, segons Casanovas i Gil, “una organització de la producció basada en la tecnologia i en dispositius que es comuniquen entre ells de forma autònoma al llarg de la cadena de valor”.

La taula de treball també va destacar que la natura disruptiva del nou model industrial plantejarà reptes tant per les empreses com per les persones. En aquest sentit, els dos ponents van destacar que “les principals actuacions per fer front a l’impacte laboral de la indústria 4.0 tenen a veure amb la formació“.

Les noves tecnologies, essencials per la Indústria 4.0

Durant la presentació, es va incidir a la necessitat de la innovació tecnològica per tal d’implementar la Indústria 4.0. Amb l’ús del Big data es gestionaran grans volums de dades a gran velocitat, fet que permetrà utilitzar models predictius que ajudaran a la presa de decisions. Aquesta quantitat d’informació requerirà tecnologies al núvol que garanteixin el seu emmagatzematge, computació i accessibilitat.

D’altra banda, la integració dels sistemes informàtics permetrà l’automatització de les cadenes de valor. Aquesta interconnexió es veurà potenciada per la Internet de les coses, que permetrà la comunicació entre els mitjans de producció. Tanmateix, caldrà desenvolupar sistemes de ciberseguretat que garanteixin la protecció dels sistemes integrats i l’intercanvi de dades.

La incorporació dels robots autònoms farà que la producció sigui més interactiva i connectada. A més, els treballadors podran utilitzar eines com la realitat virtual per tal de fer simulacions que fomentaran l’adquisició de coneixements i reduiran els riscos laborals. La realitat augmentada, és a dir, la superposició d’informació digital sobre el món real, també resultarà de gran utilitat per agilitzar multitud de processos productius. Addicionalment, gràcies a la impressió en tres dimensions es podran produir objectes a partir de models digitals, estalviant en matèries primeres i costos de transport.

Els reptes de la Indústria 4.0

Casanovas i Gil van admetre que l’adopció de la Indústria 4.0 requerirà canvis profunds a gairebé tots els nivells dels processos productius. Pel que fa a les empreses, aquestes hauran de fer una transició cap a una indústria més intel·ligent i productiva. A més, aquests canvis tindran impacte a tota la cadena de valor.  Els canvis estaran presents des del disseny i fabricació del producte fins a la seva distribució al sector terciari. Per tal de poder assolir una transformació tan profunda, les empreses hauran de planificar la seva incorporació a la Indústria 4.0. Per tant, hauran de definir el model de negoci que volen seguir, decidir canvis organitzatius, adaptar la força de treball, desenvolupar aliances estratègiques, etc.

Per la seva part, els treballadors també hauran d’adaptar-se a un escenari totalment diferent. La Indústria 4.0 automatitzarà diverses de les professions que avui es fan manualment. A més, l’automatització de la indústria comportarà la desaparició d’algunes tasques, però suposarà la creació d’altres de noves. Segons Maria Teresa Casanovas i Jordi Gil, “les principals actuacions per fer front a l’impacte laboral de la indústria 4.0 tenen a veure amb la formació“. Per aquesta raó, actualitzar l’oferta actual de Formació Professional serà un factor determinant perquè els treballadors s’adaptin a les noves professions.

Consell de l’FP del Baix Llobregat

A banda de la Indústria 4.0, el Consell de l’FP del Baix Llobregat va ser un espai de debat i coneixement sobre el present i el futur de la Formació Professional. En aquest sentit, es van tractar temes com el potencial de la Formació Professional com a generadora d’ocupació i la importància que hi juguen les pràctiques professionals. Tanmateix, es va fer un repàs dels principals problemes que experimenta l’FP, com ara el biaix de gènere o l’escletxa salarial dels graduats de FP.

L’acte va estar inaugurat per Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, Ariadna Rectoret, directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Matilde Villarroya, directora general d’Indústria i Eva Martínez, presidenta del Consell Comarcal. A més, va comptar amb la participació de sindicats, patronals, associacions i entitats. Tots els participants van coincidir a la necessitat d’una oferta formativa amb presència a totes les comarques catalanes. A més, es va fer èmfasi  la necessitat de prestigiar l’FP com a model formatiu per tal que esdevingui la primera opció de tothom qui aspiri a un bon futur laboral. Tanmateix, també és necessari crear una FP alineada amb els nous temps, més inclusiva amb les dones i adaptada als canvis de la Indústria 4.0.