Harvard Clúster
Què és un clúster? Bàsicament, una agrupació d’empreses d’un mateix sector que comparteixen recursos, generen sinergies i es projecten internacionalment. D’aquesta manera, pimes, multinacionals i startups milloren la seva competitivitat i poden desenvolupar conjuntament projectes transformadors. A Catalunya, la política de clúster va començar fa 30 anys i ara és un model d’èxit admirat a reu del món. Tant és així, que la cèlebre Harvard Business School l’ha volgut estudiar.

El programa Catalunya Clústers va ser una iniciativa de la Generalitat a través d’ACCIÓ per crear polítiques de suport per aquestes iniciatives. Actualment, incorpora 26 clústers que agrupen més de 2.600 empreses i agents associats. En total, facturen més de 70.000 milions d’euros a l’any. “Els clústers són una gran eina per posicionar-nos en un entorn que canvia ràpidament. Són essencials per aprofitar l’actual transformació del model productiu i industrial”, va assegurar Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball.

30 aniversari del programa Catalunya Clústers

El passat divendres va ser el Clúster Day, un acte que commemora el 30 aniversari de la política de suport a aquest tipus d’associació empresarial. “Vam ser pioners. Al llarg d’aquestes tres dècades han canviat moltes coses, però continuem sent referents”, va afirmar Torrent.

D’aquesta forma, la Harvard Business School ha anunciat que estudiarà la política de clústers catalana com un cas d’èxit. Christian Ketels, professor de la Harvard Business School, va realitzar una ponència on va analitzar el model català. “La manera com es van desenvolupar aquests programes a Catalunya es va inspirar profundament en el treball de Michael Porter, no només sobre clústers i competitivitat, sinó també sobre l’estratègia empresarial l’estructura sectorial”, va assegurar Ketels.

Harvard Business School, una escola de prestigi

Per això, el programa de Harvard se centrarà en l’anàlisi de l’enfocament de la política de clústers catalana en el diàleg estratègic entre les empreses. De fet, es partirà de l’estudi de la situació estratègica de les empreses. A partir d’aquest punt de partida, també s’estudiarà la relació dels clústers en l’estratègia econòmica global del territori.

Els alumnes de Harvard que estudiaran el fenomen del clúster català estan especialitzats en microeconomia i competitivitat empresarial. Cursen MPA (Master en Administració Pública). Al mateix temps, un centenar d’universitats internacionals col·laboradores amb la Harvard Business School també tindran accés a l’estudi del cas català.

Les empreses d’un clúster augmenten un 25% la seva facturació

Segons les dades presentades al Clúster Day, les empreses que formen part d’un clúster van augmentar un 25% la seva facturació entre 2017 i 2020. A més, el seu EBITDA (benefici abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions) va ser un 5% superior que les que no participen en cap clúster. En general, són empreses exportadores i que inverteixen en R+D amb un gran esperit emprenedor. El CIAC és el clúster de la indústria d’automoció de Catalunya.